ЛЕКУВАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Пакет "Женска консултация"

Анотация:
Цената на пакета от медицински услуги, включени в „Женската консултация”, за физиологично/нормално протичаща бременност е 620 лева до края на бременността, като тази услуга е лимитирана до стойността си. В нея са включени всички необходими прегледи, консултации и изследвания. По преценка на лекуващия лекар при усложнено протичане на бременността и нуждата от извънредни прегледи, консултации и изследвания, те могат да бъдат ползвани с 10% намаление от стойността им.

Описание:
Женската консултация е лечебно-профилактично, многофункционално звено, осигуряващо амбулаторно поликлинично наблюдение и при необходимост лечение на бременната жена.

Цената на пакета от медицински услуги, включени в „Женската консултация”, за физиологично/нормално протичаща бременност е 620 лева до края на бременността, като тази услуга е лимитирана до стойността си. В нея са включени всички необходими прегледи, консултации и изследвания. По преценка на лекуващия лекар при усложнено протичане на бременността и нуждата от извънредни прегледи, консултации и изследвания, те могат да бъдат ползвани с 10% намаление от стойността им.

Какво включва женската консултация?

-          Ранно откриване и наблюдение на бременните /15 посещения, лабораторни изследвания, ултразвукови прегледи/;
-          Пълно обхващане и диспансеризация на рисковите бременни /с хипертония, сърдечно-съдови заболявания, диабет, обременена акушерска анамнеза, Rh отрицателни, многоплодна и преносена бременност, бременност при седалищно предлежание и друга патология; възрастни първораждащи;
-          Откриване на рискови фактори в трудовата среда и трудоустрояване;
-          Диагностика и лечение на гинекологични заболявания;
-          Масова профилактика на всички жени, водещи полов живот, съвместно с мамолог;
-          Диспансеризация на бременни жени с вродени аномалии на половата система с хронични гинекологични заболявания, с доброкачествени и злокачествени заболявания, със стерилитет, използващи контрацепция;
-          Повишаване на здравната култура;
-          Своевременна хоспитализация на бременни с отклонения от физиологичното протичане на бременността, със спешна гинекологична заболеваемост или гинекологични интервенции в планов порядък.

Цената на пакета от медицински услуги, включени в „Женската консултация”, за физиологично/нормално протичаща бременност е 620 лева до края на бременността, като тази услуга е лимитирана до стойността си. В нея са включени всички необходими прегледи, консултации и изследвания. По преценка на лекуващия лекар при усложнено протичане на бременността и нуждата от извънредни прегледи, консултации и изследвания, те могат да бъдат ползвани с 10% намаление от стойността им.

Бременността е физиологично състояние на жената, но въпреки това понякога тя протича с усложнения, застрашаващи нормалното развитие на плода и здравето на майката. Ролята на женската консултация е именно да се избегнат тези проблеми.

ПРИМЕРЕН ГРАФИК
II лунарен месец (ml) – преглед, УЗИ + 2 снимки
III лунарен месец (ml) – преглед, УЗИ + 2 снимки
III, IV, V лунарен месец (ml) – женска консултация (3 бр.)
VI, VII, VIII лунарен месец (ml) – женска консултация х 2 (6 бр.)
IX, X лунарен месец (ml) – женска консултация х 3 (6 бр.), 2 бр. УЗИ + 4 снимки
Преглед - консултативен
Параклиника:
-          3 бр. ПКК
-          1 кръвна група
-          3 бр. пълно изследване на урина
-          Кръвна захар
-          2 бр. VDRL
-          СПИН
-          1 бр. HbsAg
-          Цитонамазка
-          2 МБИ (влаг. секрет)
-          2 бр. NST /non stress test/

I-ви триместър
-          2 прегледа
-          2 УЗИ + 4 снимки
-          1 ЖК (женска консултация)
Параклиника:
-          ПКК
-          Кръвна група
-          Пълно изследване на урина
-          VDRL /Wass/
-          СПИН
-          Цитонамазка
-          1 МБИ (влаг. секрет)
-          Hbs Ag

II-ри триместър
-          4 бр. ЖК
Параклиника:
-          ПКК
-          Пълно изследване на урина

III-ти триместър
-          2 бр. УЗИ + 4 снимки
-          10 бр. ЖК
-          1 вторичен преглед
Параклиника:
-          ПКК
-          Пълно изследване на урина
-          1 МБИ (влаг. секрет)
-          VDRL /Wass/
-          2 бр. NST /non stress test/


}

РОДЕНИ БЕБЕТА В БОЛНИЦА ВИТА

5455
Ортопедично отделение
Херния Център
Простата Център
Ин Витро Център
СТМ Вита Инженеринг
Партньори