Център за лечение на болката

Екип

В „Центъра за лечение на болката“ работят отлично подготвени за целта специалисти с дългогодишен стаж в борбата с болката, обучени за работа с най-ново поколение апаратура.
 Тук пациентите могат да бъдат прегледани, консултирани, а настоящата им терапия - оптимизирана. При необходимост се предоставя информация за различните интервенционални възможности за повлияване на тяхната  болка.
Представяме Ви нашите специалисти:
 Проф. д-р Стефан Станчев - дмн


  
Биография:
1985 – 1988 г. – хирург ординатор в хирургично отделение при Районна болница гр. Бяла
1988 – 1992 г. – асистент в клиника по ортопедия и травматология, ИЛЧГ-МА, София
1992 – 1998 г. – старши асистент в клиника по ортопедия и травматология, ИЛЧГ-МА, София
1998 – 2008 г. – главен асистент в клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛ „Света Анна" София (бивш ИЛЧГ-МА)
2008 г. и продължава - Доцент по Ортопедия и травматология при Медицински Факултет на Тракийски Университет гр. Стара Загора
2008 г. – 2011 г. – Началник клиника по ортопедия, травматология и гръбначна хирургия към УМБАЛ Стара Загора
2009 – 2010 г. – Изпълнителен директор на МБАЛ Бургас АД.
2012 г. и продължава - Началник клиника по ортопедия, травматология и гръбначна хирургия към УМБАЛ „Света Анна" София АД

ПРИНОС НА ПРОФ. Д-Р СТЕФАН ИВАНОВ СТАНЧЕВ, ДМ

1. ПАТЕНТ № 63839/02.04.2003 г. за изобретение на „ИНСТРУМЕНТ ЗА КОРЕКЦИЯ НА ДЕФОРМАЦИИ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ", който представлява инструментираща система в областта на хирургията на гръбначния стълб от съвременен тридименсионален полуригиден тип, приложим при различни вродени и придобити (дегенеративни и травматични) деформитети на гръбначния стълб.
2. ПАТЕНТ № 802/06.06.2006 г. за полезен модел на „ИМПЛАНТАТ ЗА ОБЕЗДВИЖВАНЕ НА ПРЕШЛЕННИ СТРУКТУРИ", представляващ междупрешленна блокираща система в областта на хирургията на гръбначния стълб при различни вродени и придобити заболяванния на гръбначния стълб.
3. Патентованите изобретения са въведени в клиничната практика на водещи университетски болници в България:
4. Защитен дисертационен труд на тема „Хирургично лечение на лумбалните спондилолистези"
5. Въведен е алгоритъм на поведение при диагностика и лечение на спондилолистезите в лумбалния сегмент на гръбначния стълб
6. Изобретена и въведена в клиничната практика в България на собствена инструментираща система „СТИБУ" при оперативно лечение на спондилолистезите в лумбалния сегмент на гръбначния стълб, която напълно удовлетворява изискванията на съвременната спинална хирургия.
7. Резултатите от приложението на инструментираща система „СТИБУ" са представени на международни форуми и оценени положително от водещи световни хирурзи в областта на спиналната хирургия.
8. Развита е колаборация на интердисциплинарно ниво в областта на хирургията на гръбначния стълб между водещи неврохирурзи и хирурзи ортопеди в България и чужбина.
9. Публикувани са резултати от клиничното приложение на собствена инструментираща система „СТИБУ" при травматични деформации на гръбначния стълб, корелиращи с тези на водещи автори в световен мащаб.
10. Публикувани са резултати от клиничното приложение на собствена инструментираща система „СТИБУ" при дегенеративни деформации на лумбалния сегмент на гръбначния стълб, корелиращи с тези на водещи автори в световен мащаб.
11. Публикувани са резултати от клиничното приложение на собствена инструментираща система „СТИБУ" при тумори на гръбначния стълб, корелиращи с тези на водещи автори в световен мащаб.
12. Изобретена и въведена в клиничната практика на собствена инструментираща система за междупрешленно блокиране „СТИБУ".
13. Предложен и въведен в клиничната практика на „Фрактурен индекс" при диагностика и хирургично лечение на счупванията на прешленни тела на гръбначния стълб.
14. Избран за „ЧЛЕН КОРЕСПОНДЕНТ" на Френската асоциация по гръбначна хирургия – 2007 г.
15. Присъдена награда „Златна книга" на МБАЛ Бургас АД с изпълнителен директор Доц. Д-р Ст. Станчев, дм – 2010 г. за постигнати високи постижения в науката.
16. Присъдена награда „Златен печат" на МБАЛ Бургас с изпълнителен директор Доц. Д-р Ст. Станчев, дм – 2010 г. за постигнати високи постижения в мениджмънт на болнично заведение на Европейско ниво и в областта науката.

Образование и квалификация:

Завършва медицина през 1985 г. в Медицинска академия, Медицински факултет, София
1992 г. – придобива специалност по ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
1995 г. - придобита субспециалност по ГРЪБНАЧНА ХИРУРГИЯ
2000 г. – диплома за здравен мениджмънт, Бизнес академия, Свищов
2006 г. – диплома за Ендопротезиране на стави, Медицински Университет, Медицински Факултет, София
2006 г. – Доктор по медицина след защитена дисертация на тема „Хирургично лечение на лумбалните спондилолистези"
2008 г. – избран за Доцент по ортопедия и травматология от ВАК
2016 г. - избран за Професор по ортопедия и травматология
Допълнителни квалификации:
1985-1987 – специализация по обща и коремна хирургия, МБАЛ Русе
1992 г. - специализация - хирургия на гръбначния стълб, Страсбург, Франция
1992 г. - специализация - хирургия на гръбначния стълб, Цюрих, Швейцария
1993-1995 г. – специализация - хирургия на гръбначния стълб, Institut CALOT, Франция
2004 г. – специализация - хирургия на гръбначния стълб, Институт Баница, Белград, Сърбия
2007 г. – специализация хирургия на гръбначния стълб, Institut CALOT, Франция
2007 г. – Член - кореспондент на Френската Асоциация по Гръбначна хирургия - SFCR (SociétéFrançaise de Chirurgie du Rachis)
2008 г. - специализация хирургия на гръбначния стълб, Institut CALOT, Франция
2009 г. – специализация колянно протезиране, Stolzalpe, Австрия
2009 г. – лектор на AO Spine
2010 г. – Мастър клас специализация колянно протезиране, Прага, Чехия
2010 г. - Мастър клас специализация тазобедрено протезиране и реендопротезиране, Рим, Италия, Атина, Гърция
2011 г. – Мастър клас специализация колянно реендопротезиране, Stolzalpe, Австрия
2011 г. - Мастър клас специализация Хирургия Дегенеративни изкривявания на гръбначния стълб, Цюрих, Швейцария
2012 г. - Мастър клас специализация Хирургия на Фрактури на Гръбначния стълб, Виена, Австрия
Членство в научни организации:
Член на БЛС
Член на БОТА – Българска ортопедо-травматологична асоциация
Председател на секция по хирургия на гръбначния стълб към БОТА
Председател на Българската асоциация на спиналните хирурзи-БАСХ
Член на Дружеството на неврохирурзите в България
Член на AOLF – Association d’orthopédie de langue Française
Член на AO Spine
Член на SEG – SPINAL EXPERTS GROUP
Член коресподент на SFCR – Société Française de Chirurgie du Rachis
Член кореспондент на БАНИ
Запази час онлайн


Доцент д-р Тодор Шамов,  дм - неврохирург
Биография:

      Д-р Тодор  Шамов завършва медицина в Медицински университет-Плевен през 1996 година. Специализира неврохирургия в клиниките по неврохирургия към МУ-Плевен и   МУ-София. 
      През 2003 година придобива специалност по неврохирургия, а през 2011 защитава докторат по неврохирургия.
 Завършил е пълния цикъл на обучение към Eurospine и през 2016 година му е присъдена Европейска диплома по гръбнак.

    За периода 2003-2012 година работи като неврохирург в клиниката по неврохирургия към ВМА-София.
От 2012 до 2016 година работи като консултант по неврохирургия в болницата Джабер ал Ахмед - Кувейт сити.
От месец юни 2017 година е избран за доцент към клиниката по неврохирургия към ВМА-София.
От май е външен консултант в Центъра за лечение на болката в Болница ВИТА.

Образование и квалификация:

    Професионалните интереси на Д-р Шамов са насочени в следните области: интервенционално лечение на болката и минимално инвазивни гръбначни интервенции, микрохирургия на орбитата, микрохирургия на гръбначно-мозъчните тумори, невроонкология, образно ръководена хирургия и съдова неврохирургия.

     Д-р Шамов има проведени квалификационни курсове и кратки специализации в Австрия, Норвегия, Франция, Гърция, Турция,  Дубай и Кувейт.  Има публикации  и е рецензент на научни публикации в списания издавани в САЩ, Европа, Турция и Саудитска Арабия.

Д-р Шамов е член на Българското дружество по неврохирургия. Членувал е  в Кувейтския клон на неврохирургичното дружество Уолтър Денди,  Европейското дружесто по неврохирургия. и член на Малтийската медицинска асоциация.

Д-р Веселин Гаврилов
 

 
Д-р Веселин Гаврилов е роден на 10 декември 1983 г. в София.
През 2001 г. завършва с пълно отличие Френската езикова гимназия „Алфонс Дьо Ламартин“. Същата година е приет в Медицински университет-София.

През 2014 г. придобива специалност по анестезиология и интензивно лечение.
Регистриран е в Българския лекарски съюз и „General Medical Council“ във Великобритания.

Работи в редица чуждестранни клиники: „Yorkshire Clinic“, „Bridlington NHS Hospital“, „Winterbourne Hospital“, „St Edmunds Hospital“, „The Priory“, „СБАЛО“ ЕАД, Медицинска академия, УМБАЛ „Аджибадем Сити Клиник-Онкологичен център“, „Болница Лозенец“.

Автор е на множество публикации на тема обезболяване, участвал е в конференции и обучителни програми за повлияване на болката под ехографски и рентгенов контрол.

От 2018 работи в Болница ВИТА в Центърa за лечение на болката.

Д-р Севим Халибрям
 
 

Д-р Севим Халибрям е роден на 28 април 1985 г. в Смолян.

Завършва Природо-математическата гимназия „Васил Левски“ в Смолян, след което Медицински университет-София.

Работи в УМБАЛ „Царица Йоанна“ ИСУЛ, УМБАЛ „Св.Екатерина“, УМБАЛ „Аджибадем Сити Клиник“-София.

В момента е част от екипа на Център за лечение на болката в Болница ВИТА.

Д-р Георги Симеонов

Биография:
2017 г. – Началник Отделение „Анестезиология и реанимация“, МБАЛ Вита, София, България
1998 г. – придобива специалност „Анестезиология и интензивно лечение”.
1993 г. - завърша медицина в МУ-София.
От 1993 до 2006 г. работи в ОАИЛ на УМБАЛ „Света Анна”, гр. София
2006 г. – 2016 г. Началник Отделение „Анестезиология и интензивно лечение, МБАЛ „Токуда София
Д-р Симеонов има допълнителни квалификации в областта на детската анестезиология; парентералното, ентерално и смесено хранене; регионални анестезии /плексусни абокади/. През 2007 г. преминава обучение по лечение на болката в Япония.
Специализирал е в Германия и Япония.
Владее английски и руски език.

2015 г. защитава дисертация на тема „Ултразвуково навигиране на централна венозна катетеризация“ КЪМ ВМА.

Членува в Европейската асоциация на анестезиолозите.
Интереси: ултразвукова навигация на регионални блокади при извършване на ортопедични, акушергинекологични, хирургични, урологични и други интервенции.Вита Хоспис
Център по метаболитна
и бариатрична хирургия
Център за борба с болката
}

РОДЕНИ БЕБЕТА В БОЛНИЦА ВИТА

6300
Ортопедично отделение
Херния Център
Простата Център
Ин Витро Център
СТМ Вита Инженеринг
Партньори