Отн. НОВА СГРАДА на МБАЛ и ДКЦ „Вита“

Отн. НОВА СГРАДА на МБАЛ и ДКЦ „Вита“
19 Юли 2017 г.
"Във връзка със запитвания относно разширяването на сградния фонд на МБАЛ и ДКЦ „Вита“, бих искал да информирам заинтересованите, че всички строителни дейности са приключили. На този етап се подрежда и тества новозакупената апаратура и оборудване. Очакваме приемането на сградата и разрешителните за осъществяване на дейност. Новата сграда се намира на бул. Филип Кутев №10, кв. Лозенец, в непосредствена близост до Paradise Center.

До обявяването на откриването, всички прегледи, операции, раждания и други манипулации ще се извършват на добре познатия адрес на болница и поликлиника „Вита“ - ул. Драговица №9.

Екипът на „Вита“ поема ангажимент да информира своевременно всички заинтересовани чрез сайта си, фб страницата (fb:VITA.page), бюлетин, информационни табели и популярни средства за масова информация."

Д-р Тихомир Савчев,
Управител
}

РОДЕНИ БЕБЕТА В БОЛНИЦА ВИТА

5661
Ортопедично отделение
Херния Център
Простата Център
Ин Витро Център
СТМ Вита Инженеринг
Партньори