Д–р Борислав Славчев

Д–р Борислав Славчев Специалност:
кардиолог/интернист/гастроентеролог
Контакти:
тел: 960 4950; дир. 960 4961

Работно време:
вторник от 10:00 до 12:30
сряда от 15:30 до 19:00
четвъртък от 10:00 до 12:30
петък от 15:30 до 19:00
Биография:
От 2004 г. специалист кардиолог в болница „Вита”

май 2002 г. – май 2004 г. - Кардиологична клиника на Катедра „Вътрешни болести” -Александровска Университетска болница

януари 1994 г. – март 1999 г. - Клиничен ординатор и асистент /вътрешни болести и гастроентерология/ към КПВБ - Медицински Университет - Александровска Университетска болница

Образование: висше медицинско, 1992 г.

Специализации и признати специалности:
1. Вътрешни болести - 1997 г.
2. Гастроентерология и диететика - 1999 г.
3. Кардиология - 2004 г.


Завършени курсове
1. Ехография коремни органи – 1999 г. - 2000 г.
2. Ехокардиография - 2002 г.
3. Работна ЕКГ проба - 2002 г.
4. 24 часов екг холтер

Чужди езици: английски

Публикации:
Научни публикации в областта на гастроентерологията - 1998 г. – 1999 г.
Съавторство в ръководството за общопрактикуващи лекари - "Фамилна медицина"- изд.2000 г.


Проблеми, които решава:
проблеми и заболявания в областта на кардиологията, гастроентерологията и вътрешните болести}

РОДЕНИ БЕБЕТА В БОЛНИЦА ВИТА

5879
Ортопедично отделение
Херния Център
Простата Център
Ин Витро Център
СТМ Вита Инженеринг
Партньори