Д-р Ангел Митев дм

Д-р Ангел Митев дм Специалност:
дерматовенеролог
Контакти:
тел: 02 960 49 58; Задължително е предварителното записване на час - 02/960 49 50 и 960 49 51

Работно време:
понеделник, сряда, петък: 14:00-19:00 ч.
вторник, четвъртък: 08:00-12:00 ч.
Биография:
От 2017 г. - лекар-дерматолог в ДКЦ "Вита"

01.09.2010 - 2015
Редовен Специализант по дерматология и венерология под ръководството на доц. д-р Гриша Матеев, д.м
Основни дейности и отговорности
•Диагностика и лечение на кожни и венерически заболявания
•Работа в екип
•Участие в редовните петъчни научни срещи в катедрата по дерматология и венерология към МУ-София
•Участие в научно изследователски дейности в катедрата по дерматология и венерология на МУ - София

08.06 2009 - 2013
Редовен докторант в Катедра по дерматология и венерология на Медицински факултет при МУ – София с научен ръководител доц. д-р Гриша Матеев, д.м

Основни дейности и отговорности:
•Разработване на Дисертационен труд на тема „Етиологични и епидемиологични проучвания при инфекциозни баланити”( защита през декември 2013)
•Участие в научно-изследователски проекти по темата на дисертационния труд
•Участие в научно-изследователски екипи
•Научно-изследователски публикации по темата на дисертационния труд
•Участие в конгреси
•Участие в редовни петъчни научни срещи в Катедрата по дерматология и венерология към МУ-София
•Участие в преподаването на лекции, упражнения и семинари по дерматология и венерология към Катедра по дерматология и венерология при МУ-София

10.01.2009 - 31.08.2009
Лекар
Основни дейности и отговорности:
Обезпечаване на здравето на нуждаещите се пациенти.

01.10.2006 - 31.09.2009
Лекар
Основни дейности и отговорности:
•Осигуряване на медицинска помощ по време на спортни събития


01.07.2007 - 01.06 2008
Лекар ординатор
Основни дейности и отговорности:
•Даване на анестезия при хирургически интервенции
•Реанимационни мероприятия.

08.01.2007 до 31.06.2007
Лекар ординатор
Основни дейности и отговорности:
•Даване на анестезия при хирургически интервенции
•Реанимационни мероприятия.

01.04.2005 до 31.10.2006
Лекар реаниматор
Основни дейности и отговорности:
•Осъществяване на реанимационни мероприятия.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
08.06.2009 – 2013 - Медицински университет – София, „Доктор”(по медицина)
1997 – 2004 - Медицински университет – София, Магистър по медицина


Проблеми, които решава:
Диагностика на доброкачествени и злокачествени образувания
Атопичен дерматит
Инфекциозни баланити
Себорея капитис
Дерматомикози
Дерматовирози
Екзема
Булозен дерматози
Бактериални инфекция кожа
Венерологични заболявания
Алергодерматози
Филар
Уртикария еритем
Болести на кожните придатаци - косми, нокти, потни и мастни жлези.
Папуло сквамозни увреждания - псориазис, питириазис розеа, парапсориазис.
Вирусни брадавици, Дерматозоонози.
и други.


}

РОДЕНИ БЕБЕТА В БОЛНИЦА ВИТА

5749
Ортопедично отделение
Херния Център
Простата Център
Ин Витро Център
СТМ Вита Инженеринг
Партньори