Д-р Наталия Митева-Петрова

Д-р Наталия Митева-Петрова
Специалност:
Клинична лаборатория
Контакти:
тел: 960 4950; дир. 960 4972
Биография:
02.2017 - Лекар Клинична лаборатория в ДКЦ "Вита".
01.10.2012 - СБАЛ-Детски Болести - София, Ординатор Клинична лаборатория
03.2009-10.2011 - II - МБАЛ-София, Ординатор Клинична лаборатория
06.2008-03.2009 - СБАЛ-Детски Болести - София, Ординатор Клинична лаборатория

Образование и обучение

1987 - 1993 г. - Висш медицински институт гр. Стара Загора.
Образователно – квалификационна степен “магистър”
Специалност: “Медицина”
Професионална квалификация: “Лекар”

1985 г. - ЕСПУ “Христо Ботев”, гр. Нова Загора
Средно общо образование

Допълнителна квалификация
2008 г. - Специалност: ” Клинична лаборатория”
1999 г. - Специалност: “Детски болести”

Езици: Руски език, Английски език


}

РОДЕНИ БЕБЕТА В БОЛНИЦА ВИТА

5661
Ортопедично отделение
Херния Център
Простата Център
Ин Витро Център
СТМ Вита Инженеринг
Партньори