19.05.2012

ЧЕСТИТ ДЕН НА ИНТЕРНИСТА!

За Вътрешните болести

 

За специалността

 

Медицината е една от най-древните науки. С времето тя се е развивала и усъвършенствала, увеличавайки знанията за възникване и развитие на болестните процеси в човешкия организъм. Както е казал Авицена: „Медицината е подобна на философията. Тя е едновременно практическо и теоретично изкуство”.

 

Най-обширният дял от медицината заемат Вътрешните болести, които обединяват различни поддисциплини като: пулмология, кардиология, гастроентерология, ендокринология, хематология, нефрология и ревматология.

 

Лекарят, специалист по Вътрешни болести, или т.нар. „Интернист”, в практиката си се среща с повечето заболявания на човешкия организъм. Затова той трябва да е много добре подготвен, за да се ориентира в този огромен океан от информация и знания, които трябва да придобие и да допълва непрекъснато. Интернистът трябва да получи, извлече, обобщи и анализира данните от пациента, да ги съпостави със знанията, които има, да приложи допълнителни диагностични изследвания, да се консултира с различни други специалисти, докато достигне до поставяне на диагноза. В този дълъг диагностичен път едно от основните оръжия на интерниста, освен знанията, са и неговият опит и интуиция.

 

За диагностиката

 

Нито една болест не протича по един и същи начин при различните хора.

Важно условие е винаги да се подхожда индивидуално към всеки пациент. Нека не забравяме, че повечето заболявания и техните симптоми са били изучени и описани много преди да се появят съвременните лабораторни, рентгенови и други диагностични изследвания, само благодарение на този подход. Чрез подробното изучаване на историята на заболяването, детайлното отчитане на оплакванията на пациента и така наречения физикален преглед, с неговите техники на преслушване, опипване и почукване, са били обективизирани нарушенията в отделните органи и системи.

И досега тези методи са в основата на диагностичния процес.

 

Понякога пациенти, четейки в Интернет за своите симптоми, си приписват диагнози и провеждат механично собствени шаблонни лечения. Този подход води до допълнителни усложнения и неуспех при лечението. Пренебрегвайки важността на диагностиката, се получават пропуски, които са за сметка на здравето - най-ценното, което човек притежава и което лекарят се опитва да запази и върне на своя пациент.

 

Затова ние, лекарите ИНТЕРНИСТИ от Болница Вита, винаги сме се стремили да спазваме някои основни принципи:

-Никога не се отнасяме с пациентите си механично, не ги разглеждаме като болести, а като личности със специфична индивидуалност и нужди.

-Никога не допускаме прегледите да преминават проформа, а се стараем да бъдат по всички правила на медицината.

-Използваме и прилагаме всички възможни допълнителни съвременни диагностични, лабораторни и консултативни изследвания, които да изяснят всеки един конкретен случай индивидуално.

 

След години неимоверен труд, изпити, специализации, безсънни нощи и дежурства, няма по-удовлетворен човек от лекар, чиято диагноза се е потвърдила и лечението е довело до облекчаване и оздравяване на пациента му.

 

Ние ИНТЕРНИСТИТЕ от Болница Вита се посвещаваме на Вас, нашите пациенти,

и Ви благодарим , че ни доверявате здравето си.

 

 

Автор: д-р Гаро Албоаджиян (интернист)