Полезно
08.02.2018

За бременната: Списък информирани съгласия и декларации при постъпване за раждане

Уважаеми пациенти,

Ако желаете, може да се запознаете с документи, които се попълват при постъпване за раждане в МБАЛ Вита - ул. Филип Кутев №10.

1. Декларация за информирано съгласие за предстояща анестезия - тук
2. Заявление за избор на лекар/ екип от медицински специалисти - тук
3. Декларация за информирано съгласие на пациента за диагностични и лечебни процедури - тук
4. Декларация за информирано съгласие при извършване на малки акушерски операции по време на нормално раждане - тук
5. Декларация за информираност и съгласие на пациента по отношение източника на заплащане за диагностиката и лечението на неговото заболяване - тук
6. Направление за хоспитализация/ лечение по амбулаторни процедури - тук
7. Лист за предоперативна анестезиологична консултация и преценка - тук

При нужда от допълнителна ниформация, можете да се свържете с Регистратура на телефон: 02 45 22 200