Информация

От юли 2019 д-р Янева е част от екипа на МБАЛ ВИТА, където работи като анестезиолог.

Пред това, в продъложение на 10 години, е лекар-консулстант в МЦ "Свети Пантелеймон".

В периода април 2007 - декември 2017 работи като лекар - анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ "Царица Йоана"
Октомври 2016 - Юли 2019 г. - Лекар НХО УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"


Образование и специализации
2018 г. придобита специалност Анестезиология и интетнзивно лечение

Д-р Боряна Янева

Отделение в МБАЛ