Информация

Венцислав Ангелов е клиничен психолог в София с професионален опит в сферата на детската психотерапия. Обучен е по метода на Когнитивно-поведенческата терапия и в работата си прилага интегративен подход. Участвал е в няколко конгреса с международно участие. Съ-автор в сборник със случаи от клиничната практика. Има публикации на различни теми, свързани с психотерапията. Има опит в консултирането на възрастни, деца, тийнейджъри и техните семейства при различни проблеми - страхове, тревожности, междуличностни конфликти, загуби, депресия и др. Професионалните му компетенции са в индивидуалното психологично консултиране.

ОБРАЗОВАНИЕ:
Завършил е магистратура Клинична и консултативна психология към Софийски университет "Св. Климент Охридски" и бакалавър Психология към Софийски университет "Св. Климент Охридски"

КВАЛИФИКАЦИИ:
Има множество допълнителни обучения, курсове и семинари с практическа насоченост.


Венцислав Ангелов реализира консултации и обучения в сферата на детската психотерапия, личностовото израстване, подобряване на родителската компетенция и др. Към момента практикува в МБАЛ и ДКЦ Вита.

Кабинет в ДКЦ