Информация

Плановото секцио се извършва обикновено около 7 до 14 дни преди вероятния термин на раждане при наличие на индикации за това.
 
Подготовката изисква изследвания (кръв, урина), консултация с анестезиолог и/или интернист, ЕКГ (по преценка), становище с индикациите за родоразрешение с Цезарово сечение.

Продължителността на операцията зависи от конкретните обстоятелства. Обикновено бебето се ражда от 5-та до 8-та минута след началото на операцията, а нейната продължителност средно е между 40 минути и 60 минути.
 
Заредете се с търпение и спокойствие. Понякога изникват непредвидени обстоятелства, които налагат изместване на Вашата операция. Не го приемайте като нещо лично срещу Вас, защото спешните случаи са с предимство.

Отделение в МБАЛ