Информация

„Безкръвната” техника на опериране дава възможност пациентите да бъдат лекувани оперативно с минимално травмиране на тъканите, с възможност за бързо възстановяване, кратък болничен престой и снижена следоперативна болка.

 

Предимства на лапароскопските (безкръвни) операции в сравнение със стандартната отворена хирургия

Лапароскопските (безкръвни )операции се извършват през няколко малки отвора на коремната стена със специални инструменти, като през един от тези отвори се вкарва оптика, свързана с камера, с помощта на която операторите следят хода на операцията в детайли на монитор.

 

Предимства:

  • минимална кръвозагуба
  • минимална тъканна травма
  • бързо следоперативно възстановяване
  • минимален риск от възпалителни усложнения
  • минимален риск от постоперативни сраствания в коремната кухина - важен показател за запазване на фертилността

 

Предимства на хистероскопските операции

Хистероскопската операция може да бъде както диагностичен, така и хирургичен лечебен метод, като достъпът при нея е през влагалището на жената. Освен най-щадящ, този подход е и най-информативен за заболявания или аномалии във вътрешността на матката (миомни възли, ендометриални полипи, сраствания, септуми и др.). Лесният достъп и възможността за преминаване от диагностична към хирургична дейност е голямо преимущество.

 

Извършвани операции чрез ендоскопски достъп в блоница „Вита”:

  • Лапароскопски операции при миоми, кисти, ендометриоза и стерилитет
  • Диагностични и оперативни хистероскопии при ендометриални полипи, миомни възли, стерилитет
  • Лапароскопски хистеректомии

 

Разбира се, освен ендоскопските, болница „Вита” предлага и конвенционални методи за лечение на редица гинекологични заболявания.

Отделение в МБАЛ