Информация

При постъпване в лечебното заведение се изисква да носите следните документи:
 • Лична карта;
 • Направление за раждане (Бланка на МЗ и НЗОК № 7) – при непрекъснати здравни осигуровки на територията на Република България;
 • Обменна карта от женската консултация, която съдържа цялата медицинска документация от началото на бременността Ви до момента на първото Ви посещение в МБАЛ ВИТА;
 • Лична амбулаторна карта за издаване на болнични листове, необходими за периода около и непосредствено след раждането. За да не стават грешки, се препоръчва да са попълнени данните на Вашия работодател с ДДС номер с печатни букви;
 • Резултати от проведени изследвания:
  • кръвна група от МБАЛ ВИТА;
  • последната пълна кръвна картина от 34-36г.с.;
  • влагалищен секрет от 34-36 г.с.;
  • проби за инфекциозни заболявание: Васерман(Сифилис) от последните 3 месеца, HIV1/2 и HbsAg от последните 6 месеца;
  • консултация от специалист при придружаващи заболявания;
  • при алергии изискваме тестване и консултация със специалист алерголог.
 • Акт за граждански брак или нотариално заверена декларация за припознаване на детето от бащата.

Кабинет в ДКЦ

Отделение в МБАЛ