Информация

Обикновено към Спешно секцио се пристъпва в две ситуации. Едната е при вече планувано Цезарово сечение по медицински показания и започнало спонтанно раждане преди определената дата. Другата е при нормално раждане, което протича с усложнения, застрашаващи здравето на майката или детето.
 
Цезарово сечение може да бъде направено във всеки етап на започнало вече нормално раждане, освен в случаите, когато раждането вече е доста напреднало. В този случай раждането следва да завърши по нормален път.
 
Степента на спешност се определя от конкретното състояние на майката и бебето. Спешното родоразрешение трябва да се извърши до два часа от установяване на диагнозата. Най-честите индикации са съмнения за недостиг на кислород у плода по време в хода на раждането.

Отделение в МБАЛ