Информация

Тиреоидит на Хашимото е органоспецифично автоимунно заболяване с генетични детерминанти. Съотношението между жени:мъже е 20:1. Характеризира се с органоспецифични антитела - тиреоглобулинови и срещу тиреоидната пероксидаза. Щитовидната жлеза може да не се палпира, да бъде дифузно  или нодозно увеличена /гуша/. Функционалното състояние на щитовидната жлеза може да бъде различно - с нормална функция, с повишена или понижена функция. Еволюцията на заболяването е различна. Характерни са спонтанни преходи от едно към друго функционално състояние. В дългосрочен план се развива хипотиреоидизъм. Диагнозата се поставя въз основа на клиничната картина, физикалния преглед, ехографската находка и нивата на специфичните антитела. При настъпил хипотиреоидизъм лечението е с тиреоидни хормони.

Кабинет в ДКЦ