Фетална медицина - Разширен

Пакет Фетална медицина - Разширен
Пакетна цена: 1630 лв.

Разширеният пакет е за пациентите, които желаят още по-точна оценка за рисковете за генетични синдроми. В този пакет освен всички прегледи и изследвания на Стандартния пакет, сме включили и неинвазивен генетичен тест, които се изследва в интервала 11-13 г.с.

Извършването на стандартен скрининг дава точност около 95%, ако е извършен по всички правила на изследването.

Той определя рисковете за трите най-чести синдрома – Синдром на Даун, Синдром на Едуардс, Синдром на Патау.

При добавяне на неинвазивен ДНК тест получавате точност на изследването до над 99%.

Тестът включва освен изброените по-горе генетични синдроми, генетични заболявания, свързани с половите хромозоми (Синдром на Търнър, Синдром на Клайнфелтер и др. ), Ди Джордж синдром (22q11.2 делеция) – представлява заличаване на малка, но важна част от генетичната информация, съдържаща се в 22-ра хромозома и определяне на пола на плода.
Тестът, с който работим, е Harmony на Roche.

Той се извършва в сертифицирани лаборатории в Европа и САЩ, посредством Ariosa cell-free DNA System (AcfS), поради което се счита за едни от най-точните в света. Има изключително висока чувствителност, както и много ниска честота на случаите, в които не може да се извърши изследването.

1. Бременност 11-13 г.с.

 • скрининг за генетични аномалии
 • скрининг за прееклампсия
 • скрининг за изоставане в растежа
 • ранна фетална анатомия
 • биохимично изследване
 • неинвазивен ДНК тест

        
2. Бременност 20 г.с.

 • фетална анатомия
 • скрининг за преждевременно раждане

     
3. Бременност 23-24 г.с.

 • фетална ехокардиография

       
4. Бременност  30 г.с.

 • късна фетална морфология
 • оценка на състоянието на плода


Пакетна цена: 1630 лв.

Кабинет в ДКЦ

Отделение в МБАЛ