Обща информация

ДКЦ "Вита" разполага с възможност за рентгенологична, магнитно-резонансна и ултразвукова образна диагностика.

Рентгенологията е медицинска специалност, изучаваща човешкото тяло с помощта на рентгенови лъчи.

Ултразвуковата диагностика е метод на изследване, познат още като ехография или ултрасонография. Чрез специални апарати, които използват свойството на ултразвуковите вълни, те се отразяват от различните по плътност тъкани на човешкото тяло по специфичен начин. Получават се образи върху монитор или хартиен носител на достъпните за изследване чрез метода органи и структури на тялото.

Специалисти

Контакти