Обща информация

Световна тенденция не само в ортопедията, но и в много други хирургични специалности, е операциите да бъдат извършвани с минимален травматизъм за пациента и бързо следоперативно възстановяване.

Отделението по Ортопедия и травматология предлага комплексно лечение при:

  • Спортни травми и увреждания
  • Инфекции на опорно-двигателния апарат
  • Фрактури
  • Костни деформитети
  • Ставни увреди (хрущялни дефекти, артроза и др.)


Освен консервативните методи за лечение и традиционните оперативни техники, в Ортопедичното отделение на болница „Вита” се практикува приоритетно артроскопска (безкръвна) хирургия. Този тип безкръвна хирургия е изключително ефективна както за диагностика, така и за лечение на ставните проблеми.

Артроскопски операции, извършвани в МБАЛ „Вита”:

През последните няколко години фокусът в ортопедията се насочва към запазването на собствените стави, колкото е възможно по-дълго (вместо ендопротезиране). За тази цел се използват различни методи (хондропластика, остеотомии, хиалуронова киселина и др.).

Компютърно-асистирана хирургия:

Оперативно лечение на костни деформитети (вродени и придобити след лошо зараснали фрактури) чрез 3D компютърно моделиране;
Селективна остеоиндукция - иновативен хирургичен метод при асептични некрози и фрактури на тазобедрената става, чрез който е възможно да се избегне ендопротезирането на ставата.

Болница „Вита” предлага още специализирана хирургия на ръката при: Щракащ пръст; артрит, Де Кервен; Тендовагинити; Дюпюитренова контрактураКарпален канал; Кубитален канал; Епикондилити; периартрит на раменната става, Състояния/усложнения след фрактури на горен крайник; Увреждане на нерви и сухожилия - по спешност и за вторично възстановяване; Артроза на палеца; Ганглиони и кисти; Изтръпване на ръката; Вродени малформации на горните крайници при деца от раждането; Акушерска парализа.

На пациентите на Болница ВИТА се осигурява най-модерното обезболяване и анестезия при оперативни намеси.
Отделението по Анестезиология и интензивно лечение на Болница ВИТА има за цел да осигури двадесет и четири часа безотказна, висококачествена, специализирана, консултативна, амбулаторна и стационарна, планова и спешна медицинска дейност, извършвана от специалисти по Анестезиология и Интензивно лечение.

В МБАЛ "Вита" се прилагат всички съвременни видове упойки: обща интубационна (инхалационна), венозна (краткотрайна, продължителна), регионални упойки (епидурална, спинална) и обезболяване при раждане.

За периоперативно (по време и след операцията) обезболяване при големите операции, екип от анестезиолози извършват високо-технологични и безопасни за пациента ултразвуково навигирани периферни нервни блокади. Това осигурява продължително обезболяване в ранния следоперационен период, което е от съществено значение за заздравяване на раните, лек възстановителен процес и изобщо за комфорта на пациента. При необходимост това обезболяване може да се извърши и за доста продължително време чрез предварително поставен катетър за блокада през специално устройство, което оперираният носи известно време със себе си.

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение на Болница ВИТА разполага със съвременна апаратура, произведена от световно утвърдени компании, както и с едни от най-добрите специалисти в тази област. Всичко това Ви осигурява най-доброто и безопасно лечение при всяка манипулация и медицинска интервенция.

Специалисти

Заболявания

Цени

Пациент - /здравно неосигурен/
Hallux valgus /MICA - перкутанно/
2 500.00 лв.
Hallux valgus комбинирана
2 500.00 лв.
Алопластика коляно
3 000.00 лв.
Алопластика ТБС
3 000.00 лв.
Артроскопии с възстановяване на ПКВ
3 000.00 лв.
Артроскопия
2 520.00 лв.
Ввземане на биопсия от 1 зона
800.00 лв.
Външен фактор, удължаване на дълги кости
3 900.00 лв.
Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям обем и сложност
4 400.00 лв.
Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност
2 900.00 лв.
Дневен стационар /без медикаменти/
100.00 лв.
Дневен стационар престой до 2 часа
50.00 лв.
Екстракция 1 тип /перкутанни игли/
1 250.00 лв.
Екстракция 1 тип щракащ пръст /перкутанно/
1 250.00 лв.
Екстракция 2 тип /открита/, De Quervain
1 650.00 лв.
Екстракция 2 тип /открита/, ганглион-китка
1 650.00 лв.
Екстракция 2 тип /открита/, субталарен имплант
1 650.00 лв.
Екстракция 2 тип /открита/, субталарен имплант, ганглион-китка /ходило, щракащ пръст /открито/, De Quervain, вземане на биопсия от 1 зона
900.00 лв.
Екстракция 2 тип /открита/, ходило
1 650.00 лв.
Екстракция 2 тип /открита/, щракащ пръст
1 650.00 лв.
Екстракция 3 тип /открита/, субталарен имплант, тенотомия /перкутанна/, заигляния перкутанна
1 300.00 лв.
Екстракция 3 тип /открита/, тенотомия /перкутанна/
1 650.00 лв.
Заигляния перкутанна
1 650.00 лв.
Запис на операция на диск
30.00 лв.
Избор на анестезия , за платени пациенти
100.00 лв.
Избор на стая, за платени пациенти
100.00 лв.
Избор на стая - ателие, за платени пациенти
300.00 лв.
Издаване на дубликат епикриза
20.00 лв.
Издаване на дубликат на медицински документ
20.00 лв.
Издаване на медицински документ /епикриза, сертификат/
20.00 лв.
Карпален тунел /миниинвазивна/
1 250.00 лв.
Кетъринг хранене
80.00 лв.
Копие на медицинска документация - ИЗ /за период до 5 г. назад/
50.00 лв.
Копие на медицинска документация - ИЗ /за период повече от 5 г. назад/
100.00 лв.
Копие от образно изследване
10.00 лв.
Костни операции след фрактура
3 000.00 лв.
Костни операции след фрактури 2
3 900.00 лв.
Кръвопреливане /без цената на кръвните продукти/
200.00 лв.
Леглоден в отделение, за платени пациенти
150.00 лв.
Леглоден придружител
100.00 лв.
Оперативни процедури на периферни и черепно-мозъчни нерви
1 600.00 лв.
Операция на дискова херния
2 500.00 лв.
Оптопедична операция на горен крайник, със среден обем и сложност
1 900.00 лв.
Ортопедична операзция на горен крайник, с малък обем и сложност
1 000.00 лв.
Ортопедична операция на горен крайник, с голям обем и сложност
2 300.00 лв.
Ортопедична операция на долен крайник, с голям обем и сложност
5 000.00 лв.
Ортопедична операция на долен крайник, с малък обем и слижност
1 200.00 лв.
Ортопедична операция на долен крайник, със среден обем и сложност
1 800.00 лв.
Остеотомия на задноходилни и предноходилни пръсти
2 520.00 лв.
Перкутанна тенотомия - множествена
2 800.00 лв.
Реконструкции на крайници
3 900.00 лв.
Сваляне на конци и превръзка
50.00 лв.
Стационални грижи за диагностични и терапевтични процедури /тридневен пакет/
500.00 лв.
Стационарни грижи и хемотрансфузия за ден
450.00 лв.
Стационарно грижи за диагностични и терапевтични процедура /еднодневен пакет/
300.00 лв.
Сухожилна трансплантация
2 520.00 лв.
Сухожилни транспозиции /множество/
3 000.00 лв.
Тазови операции
3 000.00 лв.
Тенотомия и тендоелонгация
2 520.00 лв.
Терапия с мезенхиални клетки
5 600.00 лв.
Удължаване на латерална колона на ходило
2 520.00 лв.
Хистологично изследване 100.00
100.00 лв.
Пациент - /здравно осигурен/
Запис на операция на диск
30.00 лв.
Избор на екип
900.00 лв.
Избор на екип
800.00 лв.
Избор на екип
700.00 лв.
Избор на екип
600.00 лв.
Избор на индивидуален пост санитарка
50.00 лв.
Избор на индивидуален пост сестра/акушерка
130.00 лв.
Избор на лекар
100.00 лв.
Избор на лекар
200.00 лв.
Избор на лекар
300.00 лв.
Избор на лекар
400.00 лв.
Избор на лекар
500.00 лв.
Пакет подобрени битови условия - ВИП ателие, в цената на което се включват всички допълнителни битови условия, със или без придружител, по желание на пациента
300.00 лв.
Меню за хранене по избор -1, съобразено с лечебнодиетичния режим
100.00 лв.
Меню за хранене по избор -2, съобразено с лечебнодиетичния режим
200.00 лв.
Меню за хранене по избор -3, съобразено с лечебнодиетичния режим
400.00 лв.
Меню за хранене по избор -4, съобразено с лечебнодиетичния режим
450.00 лв.
Пакет подобрени битови условия - самостоятелна стая, в цената на която се включват всички допълнителни битови условия, със или без придружител, по желание на пациента, за един леглоден
250.00 лв.
Страница 1 от

Контакти