Обща информация

Отделението по неонатология в МБАЛ ВИТА е разкрито и осъществява дейността си според нормативните изисквания на Закона за лечебните заведения. Структурата и оборудването му са от второ ниво на компетентност – при нас се грижим за новородени с тегло над 1200 грама. Разположено е на втория етаж на модерната сграда на ВИТА и е изградено според най-съвременните европейски изисквания за ефективност на грижата за най-малките пациенти на болницата.

Отделението включва:

 • Два реанимационни къта в Родилната зала, като единият е в Операционната зала за цезарови сечения;
 • Физиологичен сектор с двадесет легла за здрави новородени;
 • Интензивен сектор с десет легла:
  • пет интензивни единици, /включващи инкубатор, респиратор, монитор и перфузор/ за интензивно лечение на рискови новородени;
  • пет функционални единици - за постинтензивно лечение и специални грижи.


Всички помещения на Отделението по неонатология са разположени непосредствено до Родилна и Операционна зала. Те са на един етаж и разполагат с оптимална за функционирането им площ, съобразно изискванията на Стандарта по неонатология за второ ниво на компетентност.

В ДКЦ Вита има Неонатологичен консултативен кабинет, в който се осъществяват както безплатни профилактични прегледи през първия месец след раждането и рутинна детска консултация на физиологични кърмачета, така и високоспециализирани профилактични дейности като:

 • проследяване развитието на деца, родени от патологични бременности;
 • проследяване развитието на деца с ниско тегло;
 • специфична имунопрофилактика на недоносени;
 • проследяване на доносени деца, преминали интензивно лечение.


Персоналът включва неонатолози с по две специалности, висококвалифицирани интензивни медицински сестри и акушерки.

Приемът на пациенти в Отделението по неонатология е планов или спешен.

При постъпването близките на новородените стриктно се информират за техните права и задължения по време на престоя, които са отразени в Правилника за вътрешния ред тделението по неонатология. Родителите се уведомяват за длъжността и името на всички участващи в диагностичния и лечебен процес, за необходимостта от съгласието им за провеждане на всички съответни изследвания и лечение.

Екипът на неонатологично отделение е привърженик на ексклузивното кърмене, защото майчината кърма е най-добрата храна за новороденото и малкото кърмаче. Правим всичко възможно да стимулираме майките да кърмят, включително и чрез отглеждане на децата изцяло в майчината стая по време на престоя в болницата, ако те имат такова желание.

Работата по убеждаване на майките в ползите от кърмата започва още по време на бременността им в Училищата за бъдещи родители, които се провеждат всяка сряда в нашата болница. По време на лекциите специалистите от родилно и неонатологично отделение въвеждат бъдещите майки в детайлите, свързани с кърменето и отглеждането, и ги обучават как да дадат на новородените възможно най-доброто.

Едно от задълженията на неонатологичните медицински сестри и акушерки е да помогнат на майките при първото слагане на бебето на гърда. Те ги учат как се сменят памперси, показват им как да се грижат за кожата на детето, какво е важно при къпане и обработка на пъпния остатък. Целта ни е всяка майка да се върне вкъщи напълно подготвена да се грижи за новороденото си бебе, уверена и спокойна.

Специалистите в Отделението по неонатология притежават уменията да представят по достъпен начин информацията за здравното състояние на новороденото пред неговите близки. Родителите дават писменото си съгласие, като подписват декларациии и информирано съгласие за всички диагностични и лечебни процедури, които може да се наложи да се приложат.

 Новороденото притежава История на заболяването, в която ежедневно  подробно се отразява състоянието му и се съхраняват резултатите от всички параклинични изследвания.
 
Бебето се изписва от отделението с подробно написана епикриза.

Актуално

Виж всички

Специалисти

Заболявания

Цени

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от МБАЛ ВИТА ЕООД

Пациент - /здравно неосигурен/
Грижи за здраво новородено дете
600.00 лв.
Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест
5 850.00 лв.
Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест
3 400.00 лв.
Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант
6 050.00 лв.
Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант
10 750.00 лв.
Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии
2 210.00 лв.
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест
2 050.00 лв.
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
1 400.00 лв.
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест
2 210.00 лв.
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест
1 680.00 лв.
Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама
6 100.00 лв.
Фототерапия
50.00 лв.
Страница 1 от

Контакти