Мисия
Нашата мисия е да се грижим за здравето и благосъстоянието на хората. Правим го, предоставяйки висококачествена здравна грижа в модерна болнична среда, изградена според последните достижения в медицината.
Развиваме дейността си с професионализъм, съпричастност и уважение, като поставяме в нейния център личността на човека и грижата за пациента.

Визия
Целим да бъдем еталон за предоставянето на модерно и професионално здравеопазване не само в София, но и в цялата страна. Постигаме това,  като:
Развиваме доболнична и болнична структура с висок стандарт, която поражда доверие сред пациентите и гордост сред специалистите ни.
Осигуряваме цялостна грижа за здравето, основана на индивидуален подход и съпричастност, с подкрепата на медицинско оборудване от последен клас, мотивирани и висококвалифицирани специалисти. Насърчаваме иновациите, научните изследвания и развитието на преподавателската дейност.
Вярваме, че мотивираният и добре обучен екип е ключовият фактор за успеха ни. Пациентите ни заслужават най-доброто, за това работим с ентусиазъм и се стремим към непрекъснато усъвършенстване.
Подхождаме с отговорност към опазването на околната среда чрез редица екологични инициативи и оползотворяване на природните ресурси.

Нашите ценности
Нашите ценности са основата, върху която развиваме дейността на Болница ВИТА. Те определят какви сме днес и какви ще бъдем утре.

 

На първо място поставяме
човека.
Работим в екип с отдадени
професионалисти
.
Ангажирани сме с грижата за
пациента и неговото семейство
.
Не се страхуваме да бъдем иноватори
в медицината
.