Обща информация

Хирургичното лечение на доброкачествените гинекологични заболявания в повечето случаи е предимно минимално инвазивно.

Ендоскопският сектор във "Вита" е специализиран в извършването на лапароскопски (безкръвни) операции при стерилитет, ендометриоза, миома, както и лапароскопски хистеректомии. Извършват се още диагностични и оперативни хистероскопии при стерилитет, ендометриални полипи, миомни възли, септуми и др.

Лапароскопската или още наречена "миниинвазивна хирургия", "безкръвна хирургия" е специализирана техника за извършване на операции. При класическата "отворена" хирургична намеса хирургът използва различен по големина разрез, за да влезе в коремната кухина. При лапароскопската хирургия се използват един или няколко разреза с размери 0.5 – 1 см. През всеки разрез, наречен порт, се вкарват кухи тръбички (троакари), през които с помощта на камера и микроинструменти се достига до съответния орган или патологичен процес.

Лапароскопът предава изображения от коремната кухина на монитори в операционната зала. По време на операцията хирургът гледа детайлни изображения на коремните органи в реално време. Тази система позволява на хирурга да извършва същите операции, като традиционните, но с малки разрези, неоставящи белези, и при липса на болка.

Редица по-напреднали доброкачествени генитални заболявания, както и някои съмнителни за злокачественост гинекологични тумори, не са подходящи за минимално инвазивно лечение и при тях се налага използването на класически (с разрез) оперативен достъп.
Гинекологичната онкологична хирургия и тазовата хирургия се прилагат при  пациентки с изолирани злокачествени тумори на половата система и при съчетани тумори с обхващане и на съседни тазови и коремни органи. Лечебната стратегия се определя от компетентен хирург и специализирана Онкологична комисия, след предварително извършени диагностични и стадиращи специализирани изследвания (клиничен преглед, хистологично изследване, скенер, кръвна картина, туморни маркери и др.)

Класическият оперативен достъп в онкологичната хирургия е необходим, както за правилното определяне на стадия на болестта, така и за пълното (радикално) отстраняване на метастазите и на основният тумор, заедно с всички ангажирани от него елементи от съседни органи и системи. Постигнатата хирургична радикалност, заедно с приложеното предоперативно и/или следоперативно противотуморно лечение са от ключово значение за преживяемостта и качеството на живот при тези пациенти. Етапите на лечението, очакваните резултати, различните варианти за уринарни и чревни реконструкции, възможните усложнения и качеството на живот след операцията  подлежат на подробно предварително обсъждане с пациентите. Необходимостта и вида на следоперативното лечение се определят след операцията от специализираната Онкологична комисия, на базата на поставения окончателен стадий на болестта, хистологичните резултати и постигнатата радикалност. Последващото диспансерно наблюдение и проследяване осигуряват контрол над болестта и възможност за своевременно откриване и лечение на късни усложнения и рецидиви.

За подготвителните процедури, следоперативните грижи и бързото общо възстановяване, пациентките ни могат да разчитат както на позитивния, опитен и висококвалифициран персонал в отделението, така и на консултанти от всички специалности в медицината.


Отделението предоставя на всички изписани пациентки денонощна телефонна връзка с персонала.

Актуално

Виж всички

Специалисти

Заболявания

Цени

АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ - ПЛАТЕНИ УСЛУГИ - Пациент - /здравно неосигурени/
LLETZ
750.00 лв.
Абдоминална кистектомия
2 720.00 лв.
Абдоминална миомектомия
2 810.00 лв.
Абдоминална тотална хистеректомия
3 840.00 лв.
Аборт (с венозна анестезия)
600.00 лв.
Абразио и кюретаж на матка
800.00 лв.
Биопсия на млечна жлеза
600.00 лв.
Биопсия с абразио
865.00 лв.
Вагинална кистектомия
1 265.00 лв.
Вагинална хистеректомия
3 190.00 лв.
ВИП родилна зала
200.00 лв.
Вулвектомия радикална
3 700.00 лв.
Вулвектомия симпла
1 600.00 лв.
Диагностична лапароскопия и хистероскопия
2 820.00 лв.
Дилатация на цервикален канал
400.00 лв.
Дневен стационар /без медикаменти/
100.00 лв.
Дневен стационар престой до 2 часа
50.00 лв.
Екстирпация на бартолинова киста
965.00 лв.
Електоркоагулация с анестезия
750.00 лв.
Електрокоагулация на множествени образувания
600.00 лв.
Задна или предна вагинална пластика
1 900.00 лв.
Запис на операция на диск
30.00 лв.
Избор на анестезия, за платени пациенти
100.00 лв.
Избор на стая, за платени пациенти
100.00 лв.
Избор на стая - ателие, за платени пациенти
300.00 лв.
Издаване на дубликат епикриза
20.00 лв.
Издаване на дубликат на медицински документ
20.00 лв.
Издаване на медицински документ /епикриза, сертификат/
20.00 лв.
Квадрантектомия на гърда
1 950.00 лв.
Кетъринг хранене
80.00 лв.
Колпоперинеопластика
1 800.00 лв.
Колпосуспенсия а модо Бърч
1 800.00 лв.
Конизация на маточна шийка
1 350.00 лв.
Копие на медицинска документация - ИЗ /за период до 5 г. назад/
50.00 лв.
Копие на медицинска документация - ИЗ /за период повече от 5 г. назад/
100.00 лв.
Копие от образно изследване
10.00 лв.
Кръвопреливане /без цената на кръвните продукти/
200.00 лв.
Лапаромиомектомия
2 850.00 лв.
Лапароскопия - диагностична
2 250.00 лв.
Лапароскопия - оперативна
2 650.00 лв.
Лапароскопска кистектомия
2 650.00 лв.
Лапароскопска миомектомия
2 850.00 лв.
Лапароскопска супрацервикална хистеректомия
3 400.00 лв.
Лапароскопска тотална хистеректомия
3 500.00 лв.
Лапароскопски асистирана вагинална хистеректомия
3 500.00 лв.
Лапаротомия при извънматочна бременност
2 550.00 лв.
Леглоден в отделение, за платени пациенти
150.00 лв.
Леглоден придружител
100.00 лв.
Марсупиализация при бартолинит
750.00 лв.
Маточно-влагалищна тампонада
250.00 лв.
Медикаментозно прекъсване на бременността
400.00 лв.
Метропластика
1 600.00 лв.
Миомектомия,полипектомия, сепарирано пробно абразио
750.00 лв.
Мисед
800.00 лв.
Оперативни интервенции с коремен достъп
2 750.00 лв.
Операция на влагалищен септум
850.00 лв.
Пакет нормално раждане
4 050.00 лв.
Пакет раждане на близнаци
4 150.00 лв.
Пакет цезарово раждане
4 100.00 лв.
Пластика на маточна шийска
750.00 лв.
Поставяне на спирала с анестезия
250.00 лв.
Предна и задна вагинална пластика
2 100.00 лв.
Прекъсване на бременност след 12 гс по медицински показания
1 100.00 лв.
Присъствие на Дула по време на раждане
400.00 лв.
Присъствие на роднина по време на раждане
200.00 лв.
Пункционна редукция на плод/фетус по медицински показания
450.00 лв.
Радикално отстраняване на матката
4 650.00 лв.
Реконструктивна операция на лабии - малък обем
1 000.00 лв.
Сваляне на конци и превръзка
50.00 лв.
Серклаж
600.00 лв.
Системна лимфна дисекция
6 000.00 лв.
Стационални грижи за диагностични и терапевтични процедури /тридневен пакет/
500.00 лв.
Стационарни грижи и хемотрансфузия за ден
450.00 лв.
Стационарни грижи при бременност с повишен риск
100.00 лв.
Стационарно грижи за диагностични и терапевтични процедура /еднодневен пакет/
300.00 лв.
Супрацервикална хистеректомия
3 400.00 лв.
Теоретична подготовка на майката - първи грижи за новороденото в дома
100.00 лв.
Тотална лапароскопска хистеректомия
3 500.00 лв.
Трансвагинална лапароскопия
1 920.00 лв.
Утеровезикопексия TVT обтуратор
1 020.00 лв.
Утеровезикопексия конвенционална
1 400.00 лв.
Хистероскопия - диагностична
850.00 лв.
Хистероскопия - оперативна
1 000.00 лв.
Хистероскопска миомектомия
1 700.00 лв.
Хистологично изследване
100.00 лв.
АГО-Допълнителни услуги, съгласно Наредба за осъществяване правото на достъп 0 Пациент - /здравно осигурени/
LLETZ избор на екип
475.00 лв.
Пакет за абдоминална кистектомия
1 470.00 лв.
Пакет за абдоминална радикална хистеректомия
2 880.00 лв.
Пакет за абдоминална тотална хистеректомия
1 720.00 лв.
Пакет за вагинална хистеректомия
1 720.00 лв.
Пакет за диагностична лапароскопия и хистероскопия
1 670.00 лв.
Пакет за лапаромиомектомия
1 570.00 лв.
Пакет за лапароскопска кистектомия
1 660.00 лв.
Пакет за лапароскопска миомектомия
1 860.00 лв.
Пакет за лапароскопска супрацервикална хистеректомия
2 140.00 лв.
Пакет за лапароскопска тотална хистеректомия
2 320.00 лв.
Пакет за лапароскопски асистирана вагинална хистеректомия
2 320.00 лв.
Пакет за лапаротомия при извънматочна бременност
1 470.00 лв.
Пакет за миомектомия
1 570.00 лв.
Пакет за оперативна лапароскопия
1 590.00 лв.
Пакет за оперативни интервенции с коремен достъп
1 720.00 лв.
Пакет за разширена тотална хистеректомия
2 720.00 лв.
Пакет за хистероскопска миомектомия
1 280.00 лв.
ВИП родилна зала
200.00 лв.
Избор на екип
900.00 лв.
Избор на екип
800.00 лв.
Избор на екип
700.00 лв.
Избор на екип
600.00 лв.
Запис на операция на диск
30.00 лв.
Избор на екип за вагинална кистектомия
700.00 лв.
Избор на екип за вагинална хистеректомия
900.00 лв.
Избор на екип за вулвектомия симпла
700.00 лв.
Избор на екип за диагностична лапароскопия
900.00 лв.
Избор на екип за задна или предна вагинална пластика
700.00 лв.
Избор на екип за колпо-перинео пластика
700.00 лв.
Избор на екип за колпосуспенсия амодо Бърч
700.00 лв.
Избор на екип за конизация на маточна шийка
900.00 лв.
Избор на екип за метропластика
900.00 лв.
Избор на екип за оперативна хистероскопия
860.00 лв.
Избор на екип за пластика на маточна шийка
575.00 лв.
Избор на екип за предна и задна вагинална пластика
900.00 лв.
Избор на екип за трансвагинална лапароскопия
770.00 лв.
Избор на индивидуален пост санитарка
50.00 лв.
Избор на индивидуален пост сестра/акушерка
130.00 лв.
Избор на лекар
100.00 лв.
Избор на лекар
200.00 лв.
Избор на лекар
300.00 лв.
Избор на лекар
400.00 лв.
Избор на лекар
500.00 лв.
Избор на екип за хистероскопска миомектомия
900.00 лв.
Избор на екип за абразио и кюртаж
575.00 лв.
Избор на екип за диагностичка хистероскопия
670.00 лв.
Избор на екип за екстирпация на бартолинова киста
600.00 лв.
Избор на екип за марсупиализация при бартолинит
600.00 лв.
Избор на екип за миомектомия, полимектомия+сепарирано абразио
575.00 лв.
Избор на лекар за Мисед-"Кухо яйце"
375.00 лв.
Избор на екип за прекъсване на бременност след 12 гс по медицински показания
530.00 лв.
Избор на лекар за серклаж
375.00 лв.
Избор на лекар за уретровезикопексия - TVT obturator
480.00 лв.
Пакет подобрени битови условия - ВИП ателие, в цената на което се включват всички допълнителни битови условия, със или без придружител, по желание на пациента
300.00 лв.
Меню за хранене по избор -1, съобразено с лечебно-диетичния режим
100.00 лв.
Меню за хранене по избор -2, съобразено с лечебно-диетичния режим
200.00 лв.
Меню за хранене по избор -3, съобразено с лечебно-диетичния режим
400.00 лв.
Меню за хранене по избор -4, съобразено с лечебно-диетичния режим
450.00 лв.
Пакет - нормално раждане
2 590.00 лв.
Пакет - оперативно раждане
3 020.00 лв.
Пакет Плюс - оперативно раждане
3 070.00 лв.
Пакет Основен - нормално раждане
1 690.00 лв.
Пакет Основен - оперативно раждане
1 820.00 лв.
Пакет Основен Плюс - нормално раждане
2 290.00 лв.
Пакет Основен Плюс - оперативно раждане
2 620.00 лв.
Пакет подобрени битови условия - самостоятелна стая, в цената на която се включват всички допълнителни битови условия, със или без придружител, по желание на пациента
250.00 лв.
Присъствие на Дула по време на раждане
400.00 лв.
Присъствие на роднина по време на раждане
200.00 лв.
Теоретична подготовка на майката - първи грижи за новороденото в дома
100.00 лв.
Страница 1 от

Контакти