Обща информация

Хирургията е комплексна медицинска специалност, която обхваща оперативното лечение на заболяванията на коремната стена и органите в коремната кухина. В Отделението по обща, коремна и лапароскопска хирургия на МБАЛ „Вита” се работи в областта на коремната хирургия, като се извършват както конвенционални операции на органите в коремната кухина, така и лапароскопски (безкръвни) операции. Последните дават възможност за по-бързото, безболезнено и лесно възстановяване на пациентите, при минимална болка и отличен козметичен резултат.
 
В МБАЛ „Вита” се извършват операции на жлъчния мехур, апендикса, хернии на предната коремна стена, диафрагмални хернии, операции върху стомаха и дванадесетопръстника, тънкото и дебелото черво, всички операции в перианалното пространство при кисти, фистули, абсцеси и хемороиди. В отделението се предлага един от най-съвременните методи за лечение на хемороиди, а именно ултразвуковото лигиране на хемороидалните артерии. Разполагаме с най-усъвършенствания апарат за тази процедура - системата HAL-RAR, произведена от AMI (Agency for Medical Inovations).

На пациентите на Болница ВИТА се осигурява най-модерното обезболяване и анестезия при оперативни намеси.
Отделението по Анестезиология и интензивно лечение на Болница ВИТА има за цел да осигури двадесет и четири часа безотказна, висококачествена, специализирана, консултативна, амбулаторна и стационарна, планова и спешна медицинска дейност, извършвана от специалисти по Анестезиология и Интензивно лечение.

В МБАЛ "Вита" се прилагат всички съвременни видове упойки: обща интубационна (инхалационна), венозна (краткотрайна, продължителна), регионални упойки (епидурална, спинална) и обезболяване при раждане.

За периоперативно (по време и след операцията) обезболяване при големите операции, екип от анестезиолози извършват високо-технологични и безопасни за пациента ултразвуково навигирани периферни нервни блокади. Това осигурява продължително обезболяване в ранния следоперационен период, което е от съществено значение за заздравяване на раните, лек възстановителен процес и изобщо за комфорта на пациента. При необходимост това обезболяване може да се извърши и за доста продължително време чрез предварително поставен катетър за блокада през специално устройство, което оперираният носи известно време със себе си.

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение на Болница ВИТА разполага със съвременна апаратура, произведена от световно утвърдени компании, както и с едни от най-добрите специалисти в тази област. Всичко това Ви осигурява най-доброто и безопасно лечение при всяка манипулация и медицинска интервенция.

При въпроси и нужда от допълнителна информация, моля, свържете се с Регистратура: 02 45 22 000
 

Актуално

Виж всички

Специалисти

Заболявания

Галерия

Цени

Анална фистулектомия
1 250.00 лв.
Анална фистулотомия
1 250.00 лв.
Анастомоза на жлъчен мехур с хепатални пътища
4 370.00 лв.
Анастомоза на жлъчен мехур с черво
4 370.00 лв.
Анастомоза на жлъчен мехур със стомах
4 370.00 лв.
Апендектомия конвенционална
1 700.00 лв.
Апендектомия лапароскопска
2 000.00 лв.
Биопсия на млечна жлеза
600.00 лв.
Вентрални хернии лапароскопскa
2 250.00 лв.
Вентрални херния конвенционална
1 550.00 лв.
Възстановяване на други жлъчни пътища
4 370.00 лв.
Гастроскопия
250.00 лв.
Дебелочревна хирургия
6 600.00 лв.
Дебридмен без изрязване на рана, инфекция или изгаряне
1 300.00 лв.
Дермоидална (пиларна) киста - регионална
1 245.00 лв.
Дилатация на анален пръстен
350.00 лв.
Дилатация на анален пръстен - венозна анестезия
450.00 лв.
Дневен стационар /без медикаменти/
100.00 лв.
Дневен стационар престой до 2 часа
50.00 лв.
Друга инцизия на перианална тъкан
1 250.00 лв.
Други анастомози на жлъчния проток
2 680.00 лв.
Други операции на жлъчния тракт
2 680.00 лв.
Друго възстановяване на коремна стена
4 100.00 лв.
Друго възстановяване на перитонеум
4 400.00 лв.
Друго възстановяване на стомах
4 100.00 лв.
Езофагомиотомия
4 500.00 лв.
Експлорация на общия жлъчен проток за освобождаване на други обструкции
4 370.00 лв.
Ексцизионно почистване (дебридмен) на рана, инфекция или изгаряне
1 500.00 лв.
Ексцизия на анална фисура
1 250.00 лв.
Ексцизия на лезия на друга мека тъкан
1 250.00 лв.
Ексцизия на лезия на мускул
1 250.00 лв.
Ексцизия на периректална тъкан
1 250.00 лв.
Ексцизия на пилонидална киста или синус
1 250.00 лв.
Ексцизия на хемороиди
1 250.00 лв.
Запис на операция на диск
30.00 лв.
Затваряне на анална фистула
1 250.00 лв.
Затваряне на гастростома
3 500.00 лв.
Избор на анестезия, за платени пациенти
100.00 лв.
Избор на стая, за платени пациенти
100.00 лв.
Избор на стая - ателие, за платени пациенти
300.00 лв.
Издаване на дубликат епикриза
20.00 лв.
Илео-йеюнална анастомоза /LLIJS/
2 700.00 лв.
Инжекция в хемороиди и ректални варици
1 000.00 лв.
Инцизии на гнойници - венозна анестезия
400.00 лв.
Инцизии на гнойници - местна анестезия
260.00 лв.
Инцизия на анален септум
1 250.00 лв.
Инцизия на дуоденум
3 500.00 лв.
Инцизия на перианален абсцес
1 250.00 лв.
Инцизия на ректална стриктура
1 250.00 лв.
Каутеризация на хемороиди
1 250.00 лв.
Квадрантектомия на гърда
1 800.00 лв.
Кетъринг хранене
80.00 лв.
Колоноскопия
350.00 лв.
Кондиломи - отстраняване
750.00 лв.
Копие на медицинска документация - ИЗ /за период до 5 г. назад/
50.00 лв.
Копие на медицинска документация - ИЗ /за период повече от 5 г. назад/
100.00 лв.
Копие от образно изследване
10.00 лв.
Лазерна хемороидопластика
1 100.00 лв.
Лапароскопска холецистектомия
2 680.00 лв.
Леглоден в отделение, за платени пациенти
150.00 лв.
Леглоден за придружител
100.00 лв.
Лигиране на хемороиди
1 250.00 лв.
Локална резекция на друга лезия или тъкан на стомах
3 950.00 лв.
Неонкологични гърда - венозна анестезия
680.00 лв.
Неонкологични гърда - местна анестезия
600.00 лв.
Обрязване
750.00 лв.
Операции на фимоза
1 000.00 лв.
Операция на ехинококова киста на черен дроб
3 250.00 лв.
Операция на хемороиди- HAL RAR
1 050.00 лв.
Отстраняване на доброкачествени туморни образования
350.00 лв.
Отстраняване на доброкачествени туморни образувания - кожа и подкожие - местна анестезия
250.00 лв.
Отстраняване на доброкачествени туморни образувания - кожа и подкожие на открити части - венозна анестезия
530.00 лв.
Отстраняване на стомашен балон
450.00 лв.
Перианален абсцес - венозна анестезия
1 250.00 лв.
Перианална фистула
1 250.00 лв.
Перианална фистула -лазерна аблация-FiLaС
1 250.00 лв.
Пилоромиотомия
4 100.00 лв.
Полипектомия
1 250.00 лв.
Поставяне на стомашен балон
2 300.00 лв.
Постериорна анална сфинктеротомия
1 250.00 лв.
Първична хирургична обработка на рана
300.00 лв.
Радикална ексцизия на кожна лезия
1 250.00 лв.
Резекция на нокът - венозна анестезия
500.00 лв.
Реконструктивна операция на лабии - малък обем
1 000.00 лв.
Ректосигмоидоскопия
300.00 лв.
Сваляне на конци и превръзка
50.00 лв.
Стационални грижи за диагностични и терапевтични процедури /тридневен пакет/
500.00 лв.
Стационарни грижи и хемотрансфузия за ден
450.00 лв.
Стационарни грижи при бременност с повишен риск
100.00 лв.
Стационарно грижи за диагностични и терапевтични процедура /еднодневен пакет/
300.00 лв.
Стомашен байпас
9 400.00 лв.
Стомашен ботокс
1 900.00 лв.
Стомашна ръкавна резекция
9 400.00 лв.
Тотална гастректомия с интестинална интерпозиция
4 100.00 лв.
Трункусна ваготомия
4 100.00 лв.
Херния ингвинална конвенционална
1 150.00 лв.
Херния лапароскопска ингвинална двустранна ТАРР
2 800.00 лв.
Херния лапароскопска ингвинална двустранна ТЕР
2 800.00 лв.
Херния лапароскопска ингвинална едностранна ТАРР
2 250.00 лв.
Херния лапароскопска ингвинална едностранна ТЕР
2 250.00 лв.
Хиатална херния
6 000.00 лв.
Хистологично изследване
100.00 лв.
Холецистектомия конвенционална
2 600.00 лв.
Циркумцизия
1 200.00 лв.
Частична гастректомия (резекция) с йеюнална транспозиция
4 100.00 лв.
Шев на разкъсване на анус
1 250.00 лв.
Шев на разкъсване на стомах
3 600.00 лв.
ВИП пакет за дебелочревна хирургия
2 450.00 лв.
ВИП пакет за коремни операции с голям обем и сложност
2 450.00 лв.
ВИП пакет за лапароскопска вентрална,епигастр.,следоперативна херния
1 360.00 лв.
ВИП пакет за лапароскопска ингвинална двустранна херния - ТЕР/TAPP
1 910.00 лв.
ВИП пакет за лапароскопска ингвинална едностранна херния - ТАРР
1 350.00 лв.
ВИП пакет за лапароскопска ингвинална едностранна херния - ТЕР
1 350.00 лв.
ВИП пакет за лапароскопска холецистектомия
1 460.00 лв.
ВИП пакет за хиатална херния
2 160.00 лв.
Избор на екип
900.00 лв.
Избор на екип
800.00 лв.
Избор на екип
700.00 лв.
Избор на екип
600.00 лв.
Избор на екип апендектомия конвенционална
700.00 лв.
Избор на екип апендектомия лапароскопска
900.00 лв.
Избор на екип за операция на голям обем кожни лезии
660.00 лв.
Избор на екип за поставяне на ИГБ
850.00 лв.
Избор на индивидуален пост санитарка
50.00 лв.
Избор на индивидуален пост сестра/акушерка
130.00 лв.
Избор на лекар
100.00 лв.
Избор на екип за дермоидална киста
600.00 лв.
Избор на екип за ексцизия на анална фисура
600.00 лв.
Избор на лекар за ингвинална херния, конвенционална, едностранна
200.00 лв.
Избор на екип за лазерна аблация-FiLaC
600.00 лв.
Избор на лекар за лазерна хемороидопластика-LHP
275.00 лв.
Избор на лекар за малка оперативна процедура
350.00 лв.
Избор на екип за операция на кожна лезия
575.00 лв.
Избор на екип за операция на хемороиди - HAL RAR
600.00 лв.
Избор на екип за перианален абцес
600.00 лв.
Избор на екип за перианална фистула
600.00 лв.
Избор на екип за средни по сложност оперативни процедури
600.00 лв.
Пакет подобрени битови условия - ВИП ателие, в цената на което се включват всички допълнителни битови условия, със или без придружител, по желание на пациентаза един леглоден,
300.00 лв.
Меню за хранене по избор -1, съобразено с лечебно-диетичния режим
100.00 лв.
Меню за хранене по избор -2, съобразено с лечебно-диетичния режим
200.00 лв.
Меню за хранене по избор -3, съобразено с лечебно-диетичния режим
400.00 лв.
Меню за хранене по избор -4, съобразено с лечебно-диетичния режим
450.00 лв.
Пакет подобрени битови условия - самостоятелна стая, в цената на която се включват всички допълнителни битови условия, със или без придружител, по желание на пациентаза един леглоден, за един леглоден
250.00 лв.
Страница 1 от

Контакти