"Вита” е първото частно лечебно заведение в гр. София. През 1992 г. медицинската практика е включвала три кабинета и малък лабораторен бокс. Днес "Вита" е много по-голяма и се гордее с утвърдените си структури:

  1. Многопрофилна болница за активно лечение "Вита" - МБАЛ "Вита"- БАЗА 2 - ул. Филип Кутев №10:
  2. Диагностично-консултативен център "Вита" - ДКЦ "Вита" База 2 - ул. Филип Кутев №10 
  3. Диагностично-консултативен център "Вита" - ДКЦ "Вита" База 1 -ВИТА База 1 - ул. Драговица №9 
  4. Лаборатории (Клинична, микробиологична и патохистологична)
  5. Болнична аптека
  6. Служба по трудова медицина

Водещите принципи в работата на целия екип на „Вита” са безкомпромисното качество на медицинските услуги, придружено с лично отношение и персонално внимание към всеки един пациент.

Във "Вита" работят доказани специалисти от над 30 области на съвременната медицина.

Повече за историята на Болница Вита вижте в интервюто с д-р Тихомир Савчев, управител на МБАЛ ВИТА и д-р Анна Савчева, медицински директор на ДКЦ ВИТА: