Обща информация

На 11 февруари 2019 година в София стартира работа новият Хоспис ВИТА. Това е лечебно заведение, в което специалисти се грижат за хора с увреждания, хронично болни, лица със слединсултни състояния и  за терминално болни пациенти. Хосписът осигурява медицинско наблюдение, поддържащо лечение, здравни грижи, премахване на болката и психо-емоционалните ефекти от болестта, както и осъществяване на морална подкрепа за пациента и неговите близки.

Нашият екип и комфортната обстановка предразполагат пациентите ни да се чувстват като в домашна обстановка. Ние осигуряваме здравословна и качествена храна на всички пациенти, както и всякакви ежедневни грижи и помощ.

Адресът ни е: София, кв. „Оборище“, ул. „Драговица“ 9. Хосписът е разположен в нови, прекрасно оборудвани помещения, които са непосредствено над ДКЦ ВИТА База 1.  В стационара има 14 болнични легла, разположени в 5 стаи с по 2 легла и 4 стаи с по 1 легло. Всички стаи имат собствен санитарен възел.

Намираме се в центъра на столицата, което е съществено предимство за близките, които искат да са в чест контакт с болния, както и за самия болен, който има достъп чрез ДКЦ ВИТА База 1 до всякаква висококвалифицирана медицинска помощ при нужда.

Може да ни намерите на:
Хоспис „Вита”

София, ул. „Драговица“ 9
тел.: 02 45 22 2 45, 0884046272
hospis@vita.bg

Цени

Пакет 7 дни
Наблюдение, битово обгрижване, изпълнение на предварително уточнена терапия и палиативни грижи за пациент в увредено общо състояние; ориентиран за време и място, който се движи свободно, без придружител и се грижи сам или с малко помощ за личните си и хигиенните си нужди, (не включва цената на изследвания, изразходваните лекарства и консумативи по време на престоя)
700.00 лв.
Наблюдение, битово обгрижване, изпълнение на предварително уточнена терапия и палиативни грижи за пациент в увредено общо състояние; ориентиран за време и място, който се движи свободно, без придружител и се грижи сам или с малко помощ за личните си и хигиенните си нужди,настанен в самостоятелна стая (не включва цената на изследвания, изразходваните лекарства и консумативи по време на престоя)
770.00 лв.
Пакет 14 дни
Наблюдение, битово обгрижване, изпълнение на предварително уточнена терапия и палиативни грижи за пациент в увредено общо състояние; ориентиран за време и място, който се движи свободно, без придружител и се грижи сам или с малко помощ за личните си и хигиенните си нужди, (не включва цената на изследвания, изразходваните лекарства и консумативи по време на престоя)
1 100.00 лв.
Наблюдение, битово обгрижване, изпълнение на предварително уточнена терапия и палиативни грижи за пациент в увредено общо състояние; ориентиран за време и място, който се движи свободно, без придружител и се грижи сам или с малко помощ за личните си и хигиенните си нужди, настанен в самостоятелна стая (не включва цената на изследвания, изразходваните лекарства и консумативи по време на престоя
1 240.00 лв.
Пакет 30 дни
Наблюдение, битово обгрижване, изпълнение на предварително уточнена терапия и палиативни грижи за пациент в увредено общо състояние; ориентиран за време и място, който се движи свободно, без придружител и се грижи сам или с малко помощ за личните си и хигиенните си нужди, (не включва цената на изследвания, изразходваните лекарства и консумативи по време на престоя)
1 920.00 лв.
Наблюдение, битово обгрижване, изпълнение на предварително уточнена терапия и палиативни грижи за пациент в увредено общо състояние; ориентиран за време и място, който се движи свободно, без придружител и се грижи сам или с малко помощ за личните си и хигиенните си нужди, настанен в самостоятелна стая (не включва цената на изследвания, изразходваните лекарства и консумативи по време на престоя
2 200.00 лв.
Пакет 7 дни
Наблюдение, битово обгрижване, изпълнение на предварително уточнена терапия и палиативни грижи за пациент в много тежко общо състояние, ориентиран или не за време и място, пасивен, трудно подвижен дори и с помощ, не става от леглото, обслужва се изцяло от медицинския персонал (не включва цената на изследвания, изразходваните лекарства и консумативи по време на престоя)
900.00 лв.
Наблюдение, битово обгрижване, изпълнение на предварително уточнена терапия и палиативни грижи за пациент в много тежко общо състояние, ориентиран или не за време и място, пасивен, трудно подвижен дори и с помощ, не става от леглото, обслужва се изцяло от медицинския персонал, настанен в самостоятелна стая (не включва цената на изследвания, изразходваните лекарства и консумативи по време на престоя)
970.00 лв.
Пакет 14 дни
Наблюдение, битово обгрижване, изпълнение на предварително уточнена терапия и палиативни грижи за пациент в много тежко общо състояние, ориентиран или не за време и място, пасивен, трудно подвижен дори и с помощ, не става от леглото, обслужва се изцяло от медицинския персонал, (не включва цената на изследвания, изразходваните лекарства иконсумативи по време на престоя)
1 500.00 лв.
Наблюдение, битово обгрижване, изпълнение на предварително уточнена терапия и палиативни грижи за пациент в много тежко общо състояние, ориентиран или не за време и място, пасивен, трудно подвижен дори и с помощ, не става от леглото, обслужва се изцяло от медицинския персонал, настанен в самостоятелна стая (не включва цената на изследвания, изразходваните лекарства и консумативи по време на престоя)
1 640.00 лв.
Пакет 30 дни
Наблюдение, битово обгрижване, изпълнение на предварително уточнена терапия и палиативни грижи за пациент в много тежко общо състояние, ориентиран или не за време и място, пасивен, трудно подвижен дори и с помощ, не става от леглото, обслужва се изцяло от медицинския персонал (не включва цената на изследвания, изразходваните лекарства и консумативи по време на престоя)
2 500.00 лв.
Наблюдение, битово обгрижване, изпълнение на предварително уточнена терапия и палиативни грижи за пациент в много тежко общо състояние, ориентиран или не за време и място, пасивен, трудно подвижен дори и с помощ, не става от леглото, обслужва се изцяло от медицинския персонал, настанен в самостоятелна стая (не включва цената на изследвания, изразходваните лекарства и консумативи по време на престоя)
2 800.00 лв.
Услуга
Допълнителна програма за рехабилитация при болести на периферна и централна нервна система, опорно- двигателния апарат, след прекаран инсулт, инфаркт или друго увреждащо заболяване.
50.00 лв.
Дневен стационар, за денонощие единична цена
70.00 лв.
Еднодневен престой
100.00 лв.
Наблюдение, битово обгрижване, изпълнение на предварително уточнена терапия и палиативни грижи за на пациент в увредено общо състояние; ориентиран за време и място, който се движи свободно, без придружител и се грижи сам или с малко помощ за личните си и хигиенните си нужди, (не включва цената на изследвания, изразходваните лекарства и консумативи по време на престоя)
Наблюдение, битово обгрижване, изпълнение на предварително уточнена терапия и палиативни грижи за пациент в много тежко общо състояние, ориентиран или не за време и място, пасивен, трудно подвижен дори и с помощ, не става от леглото, обслужва се изцяло от медицинския персонал (не включва цената на изследвания, изразходваните лекарства и консумативи по време на престоя)
120.00 лв.
Услуга
Храна на ден за придружител по обща диета
15.00 лв.
Подаване на кислород с маска или назален катетър за 24 ч.
40.00 лв.
Поставяна на абокат
10.00 лв.
Медицинските прегледи, консултации, лабораторни и рентгенови изследвания се извършват и заплащат допълнително съгласно ценоразписа на ДКЦ Вита.
Страница 1 от

Галерия

Контакти