Многопрофилна болница за активно лечение Вита включва болничен стационар с над 200 болнични легла, болнична аптека, седем операционни зали, модерна реанимация и отделения.

 

Адресът на МБАЛ Вита:
Гр. София ул. Филип Кутев №10.

Регистратура и информация:
+359 2 45 22 000
GSM: +359 8899 22 000
е-mail: vitabaza2@vita.bg

 

Локация: