Обща информация

Микробиология

Основна цел на клиничната микробиология е изолирането, определянето вида на инфекциозния причинител и неговата чувствителност към антимикробни средства. Лабораторията има възможност да прави микробиологична диагностика посредством посевки и антибиограми, серодиагностика на широк диапазон инфекциозни заболявания - както бактериални и гъбични, така и някои вирусни. В лабораторията се доказват причинителите на уроинфекции, полово предавани заболявания, диариен синдром, инфекции на горни и долни дихателни пътища, инфекции на сетивни органи, раневи, кожни, ставни и други заболявания.

Микробиологичната диагностика е съществена, тъй като насочва лекуващия лекар и пациента за точния причинител и най-адекватното антибиотично лечение. По този начин заболяването се повлиява бързо, а болният не е подложен на излишна или несъобразена антибиотична терапия, която да уврежда организма и икономически да го обремени.

Работно време Микробиологична лаборатория:
понеделник-петък - 08:00 -16:00 ч.
тел: 02 45 22 004

Специалисти

Заболявания

Цени

Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA или VDRL или TPHA или FTA-ABs)
15.00 лв.
Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения – ревматизъм и гломерулонефрит)
8.80 лв.
Изследване на ревматоиден фактор
11.20 лв.
Микробиологично изследване на фекална маса и материал от ректум – препарат по Грам и изследване на Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Staphylococcus aureus
15.00 лв.
Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta- haemolyticus (gr.A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии, Corynebacterium, Гъбички (C. albicans) и др.
20.00 лв.
Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta- haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии, Гъбички (C. albicans и др.) и др.; препарат по Цил-Нилсен за Mycobacterium
25.00 лв.
Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST
23.00 лв.
Вагинален секрет
20.00 лв.
Гърлен секрет
20.00 лв.
Гърлен секрет Инфлуенца А
15.00 лв.
Гърлен секрет Инфлуенца А+В
20.00 лв.
Гърлен секрет за Хемофилус инфл.
25.00 лв.
Еякулат - микробиологично изследване
25.00 лв.
Изследване на Trichomonas vag.
10.00 лв.
Изследване на Микоплазма
25.00 лв.
Изследване на Хламидии - комбиниран тест /IgG+IgA
20.00 лв.
Изследване на Рота и Адено вируси от фецес
20.00 лв.
Изследване на анаероби
14.40 лв.
Инфекциозна мононуклеоза
9.80 лв.
Изследване на гонорея
12.00 лв.
Микробиологично изследване за баланит
15.00 лв.
Оцветен микроскопски препарат (метиленово синьо)
10.00 лв.
Носен секрет
20.00 лв.
Очен секрет
20.00 лв.
Простатен секрет
20.00 лв.
Секрет от устна кухина
20.00 лв.
Серологично изследване за рубеола Ig M
20.00 лв.
Уретрален секрет
20.00 лв.
Урокултура - двукратно
20.00 лв.
Урокултура - еднократно
15.00 лв.
Урокултура - трикратно
25.00 лв.
Ушен секрет
20.00 лв.
Фецес /профилактично за Шигела, Салмонела, Е.коли/
15.00 лв.
Хемокултура /аеробна/
20.00 лв.
Хемокултура /анаеробна/
25.00 лв.
Цервикален секрет
25.00 лв.
Микробиологично изследване на кърма
20.00 лв.
Урина - първа сутрешна порция - Микроплазма и уреаплазма
25.00 лв.
Еякулат - Trichomonas vaginalis
10.00 лв.
Уретрален секрет - Микроплазма и уреаплазма
25.00 лв.
Уретрален секрет - Микроплазма и уреаплазма
25.00 лв.
Нативен микроскопски препарат
2.60 лв.
Бърз , качествен тест за определяне на стреп А антиген в гърлени проби
14.00 лв.
Вътреболничен микробиологичен контрол на нос и гърло
0.00 лв.
Пакет Детска градина-микробиология
17.00 лв.
Chlamydia Tr. - антиген в цервекален и уретрален секрет
23.00 лв.
Chlamydia Tr. IgA
14.00 лв.
Chlamydia Tr. IgG
14.00 лв.
Вагинален секрет
20.00 лв.
Гърлен секрет
20.00 лв.
Гърлен секрет за Хемофилус инфл.
25.00 лв.
Еякулат - микробиологично изследване
25.00 лв.
Изследване на Trichomonas vag.
10.00 лв.
Изследване на Микоплазма
25.00 лв.
Изследване на Хламидии - комбиниран тест /IgG+IgA
20.00 лв.
Изследване на анаероби
14.40 лв.
Инфекциозна мононуклеоза
9.80 лв.
Микробиологично изследване за баланит
15.00 лв.
Носен секрет
20.00 лв.
Очен секрет
20.00 лв.
Простатен секрет
20.00 лв.
Раневи секрет
20.00 лв.
Секрет от устна кухина
20.00 лв.
Серологично изследване за рубеола Ig M
20.00 лв.
Уретрален секрет
20.00 лв.
Урокултура - двукратно
20.00 лв.
Урокултура - еднократно
15.00 лв.
Урокултура - трикратно
25.00 лв.
Ушен секрет
20.00 лв.
Фецес /профилактично за Шигела, Салмонела, Е.коли/
15.00 лв.
Хемокултура /аеробна/
20.00 лв.
Хемокултура /анаеробна/
25.00 лв.
Храчка /за Хемофилус/
25.00 лв.
Антибиограма при гъбична инфекция
23.00 лв.
Гърлен секрет Инфруенца А
15.00 лв.
Гърлен секрет Инфруенца А+В
20.00 лв.
Изследване на Рота и Адено вируси от фецес
20.00 лв.
Изследване на гонорея
12.00 лв.
Оцветен микроскопски препарат (метиленово синьо)
10.00 лв.
Цервикален секрет
25.00 лв.
Фецес (диагностично) за Шагела, Салмонела, Е. коли
15.00 лв.
Микробиологично изследване на кърма
20.00 лв.
Урина - първа сутрешна порция - Микроплазма и уреаплазма
25.00 лв.
Еякулат - Trichomonas vaginalis
10.00 лв.
Уретрален секрет - Микроплазма и уреаплазма
25.00 лв.
Еякулат - Микроплазма и уреаплазма
25.00 лв.
Нативен микроскопски препарат
2.60 лв.
Бърз , качествен тест за определяне на стреп А антиген в гърлени проби
14.00 лв.
Вътреболничен микробиологичен контрол на нос и гърло
0.00 лв.
Пакет Детска градина-микробиология
17.00 лв.
Страница 1 от

Контакти