Обща информация

МБАЛ "ВИТА" предлага всички съвременни методи за безкръвно лечение на простатни проблеми. В Отделението по Урология и андрология на болница "Вита" работят специалисти с опит в:

Лечение на камъни в бъбреците и пикочните пътища
МБАЛ “ВИТА” разполага с най-съвременна Холмиум лазерна система за разбиване на камъни във всички отдели на уринарния тракт „Sphinx Jr“ на немската фирма Lisa Laser.

Лазерна урология
Лазерната операция е най-съвременният и щадящ метод за лечение на увеличена простата (ДПХ). Болница „Вита” разполага с последно поколение лазер за лечение на простатата - Cyber TM Thulium 150 Watt лазер на Quanta System (т.нар "червен лазер").
 

Лечение на мъжки проблеми
Урологичното отделение на болница „Вита” разполага с екип от опитни специалисти и съвременна апаратура, даващи възможност за лечение на заболявания, като фимоза, хидроцеле, варикоцеле, тумори на тестисите, проблеми с ерекцията.

Онкоурология
Болница „Вита” разполага с екип от опитни специалисти и съвременна лапароскопска техника (Olympus и Karl Storz) за безкръвно опериране на тумори на пикочния мехур и лечение на други урологични проблеми.

На пациентите на Болница ВИТА се осигурява най-модерното обезболяване и анестезия при оперативни намеси.
Отделението по Анестезиология и интензивно лечение на Болница ВИТА има за цел да осигури двадесет и четири часа безотказна, висококачествена, специализирана, консултативна, амбулаторна и стационарна, планова и спешна медицинска дейност, извършвана от специалисти по Анестезиология и Интензивно лечение.

В МБАЛ "Вита" се прилагат всички съвременни видове упойки: обща интубационна (инхалационна), венозна (краткотрайна, продължителна), регионални упойки (епидурална, спинална) и обезболяване при раждане.

За периоперативно (по време и след операцията) обезболяване при големите операции, екип от анестезиолози извършват високо-технологични и безопасни за пациента ултразвуково навигирани периферни нервни блокади. Това осигурява продължително обезболяване в ранния следоперационен период, което е от съществено значение за заздравяване на раните, лек възстановителен процес и изобщо за комфорта на пациента. При необходимост това обезболяване може да се извърши и за доста продължително време чрез предварително поставен катетър за блокада през специално устройство, което оперираният носи известно време със себе си.

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение на Болница ВИТА разполага със съвременна апаратура, произведена от световно утвърдени компании, както и с едни от най-добрите специалисти в тази област. Всичко това Ви осигурява най-доброто и безопасно лечение при всяка манипулация и медицинска интервенция.

Актуално

Виж всички

Специалисти

Заболявания

Цени

Пациент /здравно неосигурен/
Ампутация на пенис
3 450.00 лв.
Апликация на утеровезикуларно съединяване
11 000.00 лв.
Аспирация на тестис
850.00 лв.
Биопсия на периренална или перивезикална тъкан
1 500.00 лв.
Биопсия на тестис
500.00 лв.
Болнично консервативно лечение на неусложнено инфекциозно заболяване на пикочополовата система - голям обем
900.00 лв.
Болнично консерватилно лечение на неусложнено инфекциозно заболяване на пикочополовата система - малък обем
500.00 лв.
Вазектомия
1 150.00 лв.
Везикостомия
1 600.00 лв.
Везико-уретеро-вагинална фистулектомия
1 150.00 лв.
Възстановяване на уретра
1 900.00 лв.
Възстановяване при друга фистула на пикочен мехур
3 400.00 лв.
Възстановяване при мехурна екстрофия
3 400.00 лв.
Диагностична уретроцистоскопия
520.00 лв.
Дилатация на уретрата 850.00
850.00 лв.
Дневен стационар /без медикаменти/
100.00 лв.
Дневен стационар престой до 2 часа
50.00 лв.
Друга инцизия на перивезикална тъкан
1 600.00 лв.
Друга реконструкция на уретра
2 500.00 лв.
Друга трансуретрална деструкция на простатна тъкан чрез друга термотерапия
700.00 лв.
Друга цистотомия
1 350.00 лв.
Други операции на корда сперматика, епидидим и ваз деференс
900.00 лв.
Други операции на тестиси
900.00 лв.
Други операции на уретра или периуретрална тъкан
950.00 лв.
Друго възстановяване на ваз деференс и епидидим
900.00 лв.
Друго възстановяване на пенис
3 400.00 лв.
Друго възстановяване на уретра
3 400.00 лв.
Екстракорпорална литотрипсия
1 150.00 лв.
Екстракция на сперматозоиди за инвитро инсеминация
1 000.00 лв.
Ексцизии на лезии/епидидим/скротум
900.00 лв.
Ексцизия на единични кондиломи и/или френулотомия
900.00 лв.
Ексцизия на кисти на епидидима
900.00 лв.
Ексцизия на множество кондиломи и/или френулотомия
950.00 лв.
Ексцизия на перипростатна тъкан
1 200.00 лв.
Ендоскопска ексцизия или деструкция на лезия или тъкан на уретра
900.00 лв.
Епидидимектомия
900.00 лв.
Епидидимовазостомия
900.00 лв.
Епидидимотомия
900.00 лв.
Запис на операция на диск
30.00 лв.
Затваряне на цистостомия
1 600.00 лв.
Затворена ендоскопска биопсия на уретер
1 150.00 лв.
Избор на анестезия, за платени пациенти
100.00 лв.
Избор на стая, за платени пациенти
100.00 лв.
Избор на стая - ателие, за платени пациенти
300.00 лв.
Издаване на дубликат епикриза
20.00 лв.
Издаване на дубликат на медицински документ
20.00 лв.
Издаване на медицински документ /епикриза, сертификат/
20.00 лв.
Имплантация на артифициален уретрален сфинктер (AUS)
1 050.00 лв.
Инжектиране на имплантант в уретра и/или шийка на пикочен мехур
1 050.00 лв.
Инжекция на лечебна субстанция в тестис
900.00 лв.
Инсерция на тестисна протеза
900.00 лв.
Инцизия на корда сперматика
900.00 лв.
Инцизия на пенис
900.00 лв.
Инцизия на перипростатна тъкан
1 600.00 лв.
Кетъринг хранене
80.00 лв.
Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
350.00 лв.
Конструкция (изграждане) на пенис
1 800.00 лв.
Копие на медицинска документация - ИЗ /за период до 5 г. назад/
50.00 лв.
Копие на медицинска документация - ИЗ /за период повече от 5 г. назад/
100.00 лв.
Копие от образно изследване
10.00 лв.
Кръвопреливане /без цената на кръвните продукти/
200.00 лв.
Лазерна ексцизия на кожни лезии в областта на половите органи за множество кондиломи и/или късо гемче
950.00 лв.
Лазерна ексцизия на кожни лезии в областта на половите органи за единични кондиломи
900.00 лв.
Лазерна хирургия на простата, Тулиум - голям обем над 40 куб.м.
5 400.00 лв.
Лазерна хирургия на простата, Тулиум - малък обем до 40 куб.см.
4 050.00 лв.
Лазерна циркумцизия /обрязване/ - при неусложнена фимоза
1 200.00 лв.
Лазерна циркумцизия /обрязване/ - при усложнена фимоза с адхезии
1 600.00 лв.
Лапароскопия на непалпируем тестис
2 100.00 лв.
Лапароскопска аденомектомия
6 750.00 лв.
Лапароскопска варикоцелектомия
3 950.00 лв.
Лапароскопска пиелопластика
6 245.00 лв.
Лапароскопска радикална простатовезикулектомия
6 950.00 лв.
Лапароскопско лечение на доброкачествени бъбречни новообразувания
3 945.00 лв.
Леглоден в отделение, за платени пациенти
150.00 лв.
Леглоден придружител
100.00 лв.
Нефректомия, при афункция
3 945.00 лв.
Нефректомия, при туморни новообразувания
4 845.00 лв.
Оперативна процедура
600.00 лв.
Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
6 400.00 лв.
Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
4 000.00 лв.
Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
3 170.00 лв.
Операции при фимоза с адхезии, инфектирано хидроцеле и варикоцеле, с ингвинален достъп
1 100.00 лв.
Операции при фимоза, хидроцеле, варикоцеле
1 000.00 лв.
Операция на леваторния мускул за уретровезикална суспензия
1 050.00 лв.
Орхит, епидидимит без абсцес, консервативно лечение
700.00 лв.
Орхиепидидимектомия, със скротален достъп
1 400.00 лв.
Орхиепидидимфуникулектомия при тумори или абсцедиращ процес
1 600.00 лв.
Орхипексия
1 050.00 лв.
Освобождаване на уретрална стриктура
900.00 лв.
Остър простатит, консервативно лечение
700.00 лв.
Отворена ексцизия или деструкция на други тъкани или лезии на пикочен мехур
3 400.00 лв.
Отворени оперативни интервенции на пикочния мехур и уретера
5 300.00 лв.
Отстраняване на лигатура на ваз деференс
900.00 лв.
Пакет за апликация на Dexell Vur
1 100.00 лв.
Парауретрална суспензия
1 050.00 лв.
Перкутанна нефростомия, двустранно, под УЗД и/или Рентгенов контрол
2 300.00 лв.
Перкутанна нефростомия, едностранно, под УЗД и/или Рентгенов контрол
2 000.00 лв.
Пиелоуретеропластика и/или нефропексия
3 945.00 лв.
Поставяне/Смяна на стенд
1 120.00 лв.
Простатна, тру-кът, биопсия, под УЗД контрол
900.00 лв.
Радикална простатовезикулектомия със супрапубичен достъп
4 500.00 лв.
Ревизия или затваряне на везикостомия
1 600.00 лв.
Реконструктивни оперативни интервенции на пикочо-половата система
4 500.00 лв.
Реконструкция на пенис
1 900.00 лв.
Реплантация на пенис
3 400.00 лв.
Сваляне на конци и превръзка
50.00 лв.
Смяна на нефростома под УЗД и Рентгенов контрол
1 900.00 лв.
Смяна на нефростома под УЗД и Рентгенов контрол, двустранно
2 100.00 лв.
Смяна на цистостомна тръба - оперативно
1 600.00 лв.
Спиране на (постоперативна) хеморагия на простатата
900.00 лв.
Стационални грижи за диагностични и терапевтични процедури /тридневен пакет/
500.00 лв.
Стационарни грижи и хемотрансфузия за ден
450.00 лв.
Стационарно грижи за диагностични и терапевтични процедура /еднодневен пакет/
300.00 лв.
Супрапубична аденомектомия
3 000.00 лв.
Трансуретерална простатектомия - малък обем
1 650.00 лв.
Трансуретерална, тру-кът, биопсия на простата
900.00 лв.
Трансуретерално отстраняване на обструкция от уретер или бъбречно легенче
1 400.00 лв.
Трансуретрална простатектомия голяма по обем
1 800.00 лв.
Трансуретрално имплантиране на Уролон при стрес инконтиненция
700.00 лв.
Трансуретрално инжектиране на субстанция в уретрата чрез цистоскопия
1 000.00 лв.
Трансуретрално почистване на пик. мехур
1 150.00 лв.
Ту Тур на пикочен мехур голям обем, на Ту повече от един или над 2 см
2 300.00 лв.
Ту Тур на пикочен мехур малък обем, на Ту единичен или до 2 см
1 950.00 лв.
Тур инцизия на мехурна шийка
1 350.00 лв.
Тур Пе - голям обем
2 450.00 лв.
Тур Пе - малък обем
2 250.00 лв.
Ултразвуково фрагментиране на уринарни камъни
1 250.00 лв.
Уретерна катетеризация
1 120.00 лв.
Уретерна меатотомия
2 945.00 лв.
Уретерореноскопия с холмиум лазер, деструкция на камък до 1 см
1 950.00 лв.
Уретерореноскопия с холмиум лазер, деструкция на камък над 1 см
2 050.00 лв.
Уретерореноскопия, диагностична или с поставяне на стент 1
1 520.00 лв.
Уретерореноскопия, диагностична, с биопсия на уретер
1 720.00 лв.
Уретероскопия
1 300.00 лв.
Уретеротомия
1 300.00 лв.
Уретрална меатомия
900.00 лв.
Уретротомия интерна класическа
900.00 лв.
Уретротомия интерна класическа, лазер
1 750.00 лв.
Уретротомия на неусложнена, единична стректура
1 245.00 лв.
Уретротомия на повече от една стриктура, усложнена
1 450.00 лв.
Уретроцистоскопия с екстракция на стент
1 370.00 лв.
Уретроцистоскопия с фиксиране или смяна на стент
1 420.00 лв.
Уретроцистоскопия с фиксиране или смяна на стент, двустранно
1 520.00 лв.
Флексибилна уретерореноскопия с лазерна деструкция на камък до 1 см
2 820.00 лв.
Флексибилна уретерореноскопия с лазерна деструкция на камък над 1 см
3 050.00 лв.
Флексибилна уретроцистоскопия
300.00 лв.
Френулотомия
300.00 лв.
Хипоспадия без хипоспадия, фистула на уретрата
4 400.00 лв.
Хипоспадия с изграждане на нова уретра
4 700.00 лв.
Хистологично изследване
100.00 лв.
Циркумцизия
1 200.00 лв.
Цистоскопия при хеморагия
850.00 лв.
Шев на разкъсване на пикочен мехур
2 000.00 лв.
Шев на разкъсване на тестис
900.00 лв.
ОТДЕЛЕНИЕ ПО УРОЛОГИЯ - Допълнителни услуги, съгласно Наредба за осъществяване правото на достъп
Пакет за дистална хипоспадия
1 530.00 лв.
Пакет за лапароскопия
1 960.00 лв.
Пакет за лапароскопия на непалпируем тестис
1 400.00 лв.
Пакет за лапароскопска пиелопластика
2 620.00 лв.
Пакет за отворени оперативни интервенции на пик. мехур и уретера
1 530.00 лв.
Пакет за Тулиум лазерна хирургия - простата - малък обем
2 590.00 лв.
Пакет за флексибилна уретерореноскопия с лазерна деструкция на камък до 1 см
1 860.00 лв.
Пакет за флексибилна уретерореноскопия с лазерна деструкция на камък над 1 см
2 160.00 лв.
Пакет за оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
2 140.00 лв.
Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
1 960.00 лв.
Избор на екип
900.00 лв.
Избор на екип
800.00 лв.
Избор на екип
700.00 лв.
Избор на екип
600.00 лв.
Избор на екип за TUR на на простата над 40 куб. см.
900.00 лв.
Избор на екип за TUR на простата до 40 куб.см. 800.00
800.00 лв.
Избор на екип за TuTUR на пикочен мехур, на повече от един тумор нод 2 см
900.00 лв.
Избор на екип за двустранно хидроцеле или крипторхизъм
700.00 лв.
Избор на екип за лапароскопия на непалпируем тестис
900.00 лв.
Избор на екип за нефректомия, при афункция или Ту новообразувание
900.00 лв.
Избор на екип за орхиепидидимектомия, със скротален достъп
800.00 лв.
Избор на екип за орхиепидидимфуниколектомия при Ту или абсцедиращ процес
750.00 лв.
Избор на екип за перкутанна нефростомия, двустранно, под УЗД и/или рентгенов контрол
900.00 лв.
Избор на екип за реконструктивни оперативни интервенции на пикочо-половата система
900.00 лв.
Избор на екип за смяна на нефростома, двустранно, под УЗД и Рентгенов контрол
700.00 лв.
Избор на екип за супрапубична аденомектомия
900.00 лв.
Избор на екип за уретерореноскопия с холмиум лазер, деструкция на камък до 1 см
900.00 лв.
Избор на екип за уретерореноскопия с холмиум лазер, деструкция на камък над 1 см
900.00 лв.
Избор на екип за уретерореноскопия, диагностична, с биопсия на уретер
680.00 лв.
Избор на екип за уретротомия на повече от една стриктура, усложнена
700.00 лв.
Избор на екип за хипоспадия без изграждане на нова уретра
900.00 лв.
Избор на екип за хипоспадия, фистула на уретрата
900.00 лв.
Избор на екип за холмиум лазер на камъни в пикочен мехур над 2 см / над 2 бр.
900.00 лв.
Избор на индивидуален пост санитарка
50.00 лв.
Избор на индивидуален пост сестра/акушерка
130.00 лв.
Избор на лекар
100.00 лв.
Избор на лекар
200.00 лв.
Избор на лекар
300.00 лв.
Избор на лекар
400.00 лв.
Избор на лекар
500.00 лв.
Избор на екип за TuTUR на пикочен мехур на единичен тумор до 2 см.
650.00 лв.
Избор на лекар за екстракорпорална литотрипсия
550.00 лв.
Избор на лекар за ексцизия на единични кондиломи и/или френулотомия
280.00 лв.
Избор на лекар за ексцизия на множествени кондиломи и/или френулотомия
330.00 лв.
Избор на лекар за малка оперативна процедура
350.00 лв.
Избор на лекар за операции при фимоза с адхезии, инфектирано хидро- и варикоцеле, ингв достъп, крипторхизэм
480.00 лв.
Избор на лекар за операция при фимоза, варикоцеле, хидроцеле
380.00 лв.
Избор на екип за перкутанна нефростомия, едностранно, под УЗД и/или рентгенов контрол
560.00 лв.
Избор на лекар за смяна на нефростома под УЗД и Рентгенов контрол
480.00 лв.
Избор на лекар за тру-кът простатна биопсия
275.00 лв.
Избор на екип за ТУР инцизия на мехурна шийка
580.00 лв.
Избор на лекар за уретерореноскопия, диагностична или с поставяне на стент
500.00 лв.
Избор на лекар за уретротомия на неусложнена стриктура
480.00 лв.
Избор на лекар за уретроцистоскопия с екстракция на стент
330.00 лв.
Избор на лекар за уретроцистоскопия с фиксиране или смяна на стент
400.00 лв.
Избор на лекар за уретроцистоскопия с фиксиране или смяна на стент, двустранно
500.00 лв.
Избор на лекар за френулотомия
200.00 лв.
Избор на екип за холмиум лазер на камъни в пикочен мехур до 2 см / до 2 бр.
700.00 лв.
Пакет подобрени битови условия - ВИП ателие, в цената на което се включват всички допълнителни битови условия, със или без придружител, по желание на пациента
300.00 лв.
Меню за хранене по избор -1, съобразено с лечебно-диетичния режим
100.00 лв.
Меню за хранене по избор -2, съобразено с лечебно-диетичния режим
200.00 лв.
Меню за хранене по избор -3, съобразено с лечебно-диетичния режим
400.00 лв.
Меню за хранене по избор -4, съобразено с лечебно-диетичния режим
450.00 лв.
Пакет подобрени битови условия - самостоятелна стая, в цената на която се включват всички допълнителни битови условия, със или без придружител, по желание на пациента, за един леглоден
250.00 лв.
Страница 1 от

Контакти