Обща информация

Клинична лаборатория

Клиничната лаборатория използва информационното съдържание на резултатите, за да установи и обективизира болестните състояния. Клинико-лабораторните резултати дават възможност да се поставят ранна диагноза, да се оценява ефектът от лечението и степента на възстановяване на здравето.

Работно време Клинична лаборатория:
 

База 1 - ул. Драговица №9
Понеделник - Петък - 08:00-15:30 часа.
Обедна почивка от 12:30 до 13:00 часа.
Събота - 08:00-15:00 часа.
Неделя - почивен ден
Важно: Проби се взимат до 14:30 часа. 

База 2 - ул. Филип Кутев №10
Понеделник - Петък - 07:30- 19:30 часа.
Събота и Неделя - 08:00- 19:30 часа.
Важно: Проби се взимат до 19:00 часа

Клиничната лаборатория на МБАЛ и ДКЦ Вита работи с направления за някои изследвания. Необходим Ви е талон от личен лекар или специалист!

Специалисти

Заболявания

Цени

Такса обработка на биологичен материал и екарисаж
3.00 лв.
Потребителска такса
3.00 лв.
Естрадиол (Estradiol) ДКЦ
22.00 лв.
Вземане на кръв и отделяне на серум
4.40 лв.
Заушка/Паротит IgM
33.00 лв.
T Spot
225.00 лв.
ANA профил
80.00 лв.
Сифилис RPR Пакет детска градина
15.00 лв.
Кръвна картина – поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC
8.00 лв.
СУЕ
2.20 лв.
Време на кървене
2.20 лв.
Протромбиново време
5.50 лв.
APTT
5.50 лв.
Фибриноген
10.00 лв.
Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)
6.00 лв.
Седимент – ориентировъчно изследване
2.20 лв.
Окултни кръвоизливи
9.00 лв.
Кръвна захар/Глюкоза
3.30 лв.
Кръвно-захарен профил
8.00 лв.
Креатинин
4.00 лв.
Урея
4.00 лв.
Натрий и Калий
11.00 лв.
Билирубин - общ
4.00 лв.
Билирубин - директен
4.00 лв.
Общ белтък
4.00 лв.
Албумин
4.00 лв.
Холестерол
5.50 лв.
HDL-холестерол
5.50 лв.
Триглицериди
5.50 лв.
HbA1C Гликиран хемоглобин
15.40 лв.
Пикочна киселина
4.50 лв.
AСАТ
4.50 лв.
АЛАТ
4.50 лв.
Креатинкиназа (КК)
4.50 лв.
ГГТ
4.50 лв.
Алкална фосфатаза (АФ)
4.50 лв.
Алфа-амилаза
5.50 лв.
Липиден профил (холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди)
16.50 лв.
Калций
4.50 лв.
Фосфор
4.50 лв.
Желязо
5.50 лв.
ЖСК
5.50 лв.
CRP
12.50 лв.
DL-холестерол
5.50 лв.
Диференциално броене на левкоцити-визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване
6.50 лв.
Морфология на еритроцити—визуално микроскопско изследване
6.50 лв.
Сифилис RPR
16.50 лв.
Антистрептолизинов титър
9.00 лв.
Изследване на ревматоиден фактор
13.00 лв.
Определяне на общи имуноглобулини IgM
16.50 лв.
Определяне на общи имуноглобулини IgG
16.50 лв.
Определяне на общи имуноглобулини IgА
17.00 лв.
Определяне на С3 компонент на комплемента
17.00 лв.
Определяне на С4 компонент на комплемента
17.00 лв.
FT4
21.00 лв.
TSH
21.00 лв.
PSA
22.00 лв.
CA-15-3
22.00 лв.
СА-19-9
22.00 лв.
СА-125
22.00 лв.
Алфа-фетопротеин
22.00 лв.
Бета-хорионгонадотропин / b-HCG
20.00 лв.
Микроалбуминурия
13.00 лв.
Progesteron
22.00 лв.
LH
22.00 лв.
FSH
22.00 лв.
Prolactin
22.00 лв.
Estradiol
22.00 лв.
Testosteron
22.00 лв.
MAT Anti-TPO
22.00 лв.
Феритин
24.00 лв.
Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С’) тест-реагент
13.00 лв.
Определяне на специфичността и титъра на еритроанти-телата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
24.00 лв.
Определяне на специфичността и титъра на еритроанти-телата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
17.00 лв.
СЕА
22.00 лв.
Пакет ЗДРАВ ЧЕРЕН ДРОБ
43.00 лв.
Пакет Torch
60.00 лв.
Пакет "Мониторинг на диабет"
44.00 лв.
Пакет "Щитовидна жлеза"
64.00 лв.
Пакет Вита База 1и2
44.00 лв.
Пакет Вита Жени База
60.00 лв.
Пакет Инвитро
100.00 лв.
Пакет Пункция
34.00 лв.
Тропонин
25.00 лв.
Пакет "Луфтханза"
22.00 лв.
Пакет Вита База 1
44.00 лв.
Предоперативен пакет 1
33.00 лв.
Предоперативен пакет 2
80.00 лв.
Разширен предоперативен пакет
115.00 лв.
Пакет Вита Анемия База 2
70.00 лв.
Пакет Вита Жени 50+
70.00 лв.
Пакет Вита Кардио + База 2
60.00 лв.
Пакет Вита Кардио База 1
60.00 лв.
Пакет Вита Кардио База 2
60.00 лв.
Пакет Вита Мъже 50+
70.00 лв.
Пакет Вита Мъже
60.00 лв.
Пакет Хормони
55.00 лв.
17 OH Progesteron
26.00 лв.
Свободен Testosteron
47.00 лв.
Progesteron
22.00 лв.
Anti-HBc Total II-количествено определяне
27.00 лв.
anti-HBs II-количествено изследване
22.00 лв.
CA 72-4
22.00 лв.
Calcitonin
33.00 лв.
CRP HS
19.00 лв.
HIV combi количествен тест
27.50 лв.
Delta-4 Androstendion
27.50 лв.
(10.80) Free PSA
22.00 лв.
FT3
21.00 лв.
(05.01) Anti-HIV 1/2 -качествен тест
22.00 лв.
LDH-Лактат дехидрогеназа
4.40 лв.
Mg / Магнезий
6.60 лв.
HBsAg качествено изследване
22.00 лв.
Амилаза в урина
5.50 лв.
Проба на Зимницки
10.00 лв.
AMH / Анти - мюлеров хормон
44.00 лв.
АСАТ+АЛАТ ASAT/ALAT
9.00 лв.
Биохимичен скрининг 1-ви триместър
65.00 лв.
Биохимичен скрининг 2-ри триместър
65.00 лв.
Време на съсирване
2.20 лв.
DHEA-S
25.00 лв.
Желязо и ЖСК
12.00 лв.
Изработване на еритроантитела
50.00 лв.
ОГТТ+Инсулинови нива
60.00 лв.
Insulin / Инсулин
19.00 лв.
Инхибин В
50.00 лв.
Калий / K / Potassium
5.50 лв.
Калий, Натрий, Хлор / K, Na, Cl
14.00 лв.
Ретикулоцити + ПКК
13.50 лв.
Пакет профилактика Рак на дебелото черви
96.00 лв.
Калий в урина / Potassium in urine
5.50 лв.
Калций в 24ч. урина / Ca in 24h urine
4.40 лв.
Калций в урина единична порция
4.40 лв.
Креатинин в 24-часова урина / Creatinine in 24 hour urine
7.70 лв.
Калций в 24ч. урина / Ca in 24h urine
4.40 лв.
Креатинин в урина / Creatinine in urine
7.70 лв.
Магнезий в урина / Mg in urine
6.60 лв.
Комбиниран тест за опиати (морфин, хероин, кодеин)
22.00 лв.
Комбиниран тест за сифилис ( RPR + TPHA)
27.00 лв.
Кортизол 9 часа / Cortisol 9h
25.00 лв.
Кортизолов ритъм
50.00 лв.
Кортизол 17 часа / Cortisol 17h
25.00 лв.
Креатинин ензимен
5.50 лв.
Кръвно-газов анализ
22.00 лв.
Кръвна група
22.00 лв.
Кръвна група бременни
22.00 лв.
Количествено изсл. на глюкоза в урина
4.40 лв.
Кръвна картина /ПКК 5 diff/
8.00 лв.
Кръвно захарен - четирикратен профил
10.00 лв.
Микроалбумин в 24ч. урина
16.00 лв.
Натрий / Na
5.50 лв.
Натрий в урина / Na in urine
5.50 лв.
(01.42) ОГТТ / орален глюкозо-толерантен тест
11.00 лв.
IgM
15.00 лв.
IgG
15.00 лв.
IgA
15.00 лв.
Д-димери
20.00 лв.
Пълно изследване на урина База 1
8.00 лв.
Пълно изследване на урина База 2
8.00 лв.
Тест за бременност/ Pregnancy test
10.00 лв.
Сифилис-TPHA
18.00 лв.
Тиреоглобулин
26.40 лв.
Трансферин
20.00 лв.
TAT - Anti-TG
22.00 лв.
Количествено изсл. на урея в урината
5.50 лв.
Фолиева киселина
24.00 лв.
Фосфор в урината
4.40 лв.
anti-HCV-качествено изследване
22.00 лв.
Хлор / Cl
5.50 лв.
Хлориди в урина
5.50 лв.
Холинестераза
9.00 лв.
T-SPOT (тест за туберкулоза)
210.00 лв.
Микроалбумин в единична порция урина
16.00 лв.
Total PSA + Free PSA
38.00 лв.
ПКК, ДКК, СУЕ, Морфология на еритроцити База 1
16.50 лв.
ПКК, ДКК, СУЕ, Морфология на еритроцити База 2
16.50 лв.
Калций (йонизиран)
9.00 лв.
Пикочна киселина в урина
5.50 лв.
Разширена формула за определяне на Rh фенотип и KELL антиген
35.00 лв.
Белтък в 24ч. урина / Protein in 24h urine
5.50 лв.
Белтък в урина / Protein in urine
5.50 лв.
PAPP-A плацентарен протеин
70.00 лв.
ACTH
26.50 лв.
SHBG секс хормон
26.50 лв.
HAV-IgM-качествено изследване
26.00 лв.
HBe Ag качествено изследване
22.00 лв.
Свободен b-HCG
40.00 лв.
Cyfra 21-1
33.00 лв.
(10.77) HE-4 / Протеин на човешкия епидидим
58.00 лв.
IgE
26.00 лв.
IgA,IgG,IgM
43.00 лв.
IgG
15.00 лв.
Vitamin B12
23.00 лв.
Vitamin D total
26.00 лв.
Хомоцистеин / Homocystein
36.00 лв.
HBs II-количествено изследване
26.50 лв.
anti-HCV-количествено изследване
27.00 лв.
Anti-HBc IgM-количествено изследване - изнесена проба
26.50 лв.
sFlt-1 - разтв. Тирозинкиназа
73.00 лв.
Рома индекс
65.00 лв.
PIGF - плац. растежен фактор
73.00 лв.
Procalcitonin
38.00 лв.
CK-MB
12.50 лв.
Лактат
12.00 лв.
Пунктат - LDH
4.40 лв.
Пунктат - глюкоза
4.40 лв.
Пунктат - натрий
5.50 лв.
Пунктат - общ белтък
4.40 лв.
Пунктат - хлориди
5.50 лв.
Цитологично изследване на пунктат
8.50 лв.
ANA скрининг/ANA screening
30.00 лв.
Монотест за наркотични вещества в урината
25.00 лв.
С1-естеразен инхибитор, Антиген
47.00 лв.
С1-естеразен инхибитор, % активност
35.00 лв.
Комплемент С1q фракция
35.00 лв.
Хистамин, плазма/урина
80.00 лв.
Триптаза, серум
52.00 лв.
Инхалаторни полени (21 алергенни екстракта)
76.00 лв.
Инхалаторен Скрининг (14 алергенни екстракта)
36.00 лв.
Инхалаторен разширен скрининг (17 алергенни екстракта)
66.00 лв.
Молекулярни полени (11 алергенни компонента)
71.00 лв.
Атопия скрининг (5 алергенни екстракта)
30.00 лв.
Атопия 55
125.00 лв.
Молекулярни инсекти (5 алергенни компонента)
77.00 лв.
Храни (21 алергенни екстракта)
81.00 лв.
Хистамин
88.00 лв.
ECP
39.00 лв.
Инхалаторен педиатричен /21 алергенни екстракта/
76.00 лв.
Пакет детска градина
15.00 лв.
Пакет "Пост-Ковид 19 изследвания"
100.00 лв.
Носен секрет за еозинофили
6.00 лв.
Електрофореза на белтъци
32.00 лв.
Херпес Зостер IgG
35.00 лв.
Трансдермално измерване на билирубин на бебе
5.00 лв.
35Бърз тест за Covid-19
20.00 лв.
Антидиуретичен хормон
33.00 лв.
Електрофореза на алкални хемоглобини
33.00 лв.
N-MID Osteocalcin
33.00 лв.
Beta-CrossLaps
24.00 лв.
Homa индекс
30.00 лв.
Антитела срещу IgM COVID-19
20.00 лв.
Липаза
9.00 лв.
Херпес Зостер IgM
35.00 лв.
EBV VCA IgG
28.00 лв.
EBV VCA IgM
28.00 лв.
CMV IgG
25.00 лв.
CMV IgM
28.00 лв.
(10.76) Anti - SARS COV-2 IgG (Количествен) - CLIA
30.00 лв.
Комбиниран биохимичен скрининг
50.00 лв.
Неинвазивен ДНК тест
1 250.00 лв.
Вирус неутрализиращи антитела SARS COV-2 (CLIA)
33.00 лв.
BNP
50.00 лв.
Herpes simplex клас 1 IgG
25.00 лв.
Herpes simplex клас 1 IgM
25.00 лв.
Herpes simplex клас 2 IgG
25.00 лв.
Herpes simplex клас 2 IgM
25.00 лв.
Токсоплазмоза IgG
23.00 лв.
Токсоплазмоза IgM
23.00 лв.
HLA - B27
33.00 лв.
Лаймска болест IgM
22.00 лв.
Лаймска болест IgG
22.00 лв.
Пакет наднормено тегло
35.00 лв.
Пакет женски полови хормони
55.00 лв.
SCC
27.00 лв.
Пакет"Здравето на Вашите кости"
48.00 лв.
Паратхормон-РТН
22.00 лв.
Креатинин в 24-часова урина
7.70 лв.
Interleukin 6 (IL-6)
35.00 лв.
Chlamydia Tr. IgA
20.00 лв.
Chlamydia Tr. IgG
20.00 лв.
Хеликобактер пилори anti-H. pylori IgG
22.00 лв.
Varizella zoster IgM
35.00 лв.
Varizella zoster IgG
35.00 лв.
(05.03) Морбили IgM
32.00 лв.
Морбили IgG
32.00 лв.
Серологично изследване за рубеола IgM
20.00 лв.
Серологично изследване за рубеола IgG
20.00 лв.
Заушка/Паротит IgM - качествено
41.00 лв.
Заушка/Паротит IgG
31.00 лв.
Страница 1 от

Галерия

Контакти