Обща информация

Патохистологична лаборатория

В патохистологичната лаборатория се извършват цитологични и хистологични изследвания. Тя е звено от клиничната дейност, свързано с диагностиката по време и след оперативна интервенция. В него постъпват тъканни материали, по които трябва да се постави спешна диагноза по време на операция (т.нар. гефрир или замразен срез), а после, въз основа на резултата, клиницистите определят обема на оперативната дейност.

Най-често това се случва, когато има съмнение за злокачествен тумор и ако наличието му се потвърди, се прави радикална операция, като се избягва извършването на интервенцията на два етапа, което силно би травмирало болния човек.

Работно време Патохистологична лаборатория:
От понеделник до петък - 08:00-14:00 ч..
За повече информация - тел: 02 45 22 003

Специалисти

Цени

Криоаблация след операции/артроскопии на тазобедрена и колянна става под ехографски контрол
800.00 лв.
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи
15.00 лв.
Биопсия-препарат за брой
40.00 лв.
Изследване на аспирати (ТАБ)
50.00 лв.
Изследване на отпечатъци
50.00 лв.
Изследване на пунктати и лаважи
50.00 лв.
Цитонамазка от предметни стъкла
15.00 лв.
Биопсия-препарат за брой
40.00 лв.
Изследване на аспирати (ТАБ)
50.00 лв.
Изследване на отпечатъци
50.00 лв.
Изследване на пунктати и лаважи
50.00 лв.
Цитонамазка от предметни стъкла
15.00 лв.
Страница 1 от

Контакти