Фетална медицина - Стандартен

Стандартният пакет по фетална медицина включва четири основни ултразвукови изследвания.

Пакетна цена: 510 лв.

В 11-13 г.с. извършваме детайлен оглед на плода за маркери, показващи хромозомни аномалии. Този оглед, съчетан с биохимичното изследване, което се извършва в нашата клинична лаборатория с апаратура на Roche, ни дава резултат, на който можем да разчитаме с точност от около 95%.
По време на прегледа се изчисляват и рискове за високо кръвно по време на бременността (прееклампсия), рискове за изоставане в растежа и се извършва ранна фетална анатомия. Всички рискове се изчисляват с лицензиран софтуер на Fetal Medicine Foundation (FMF).
При добра позиция на плода се прави и 3D снимка.

В 20 г.с. се провежда подробна оценка на всички органи на плода: дали са налични, дали са на правилната позиция в тялото на плода и дали функционират правилно. Оценяват се плацентата, пъпната връв и околоплодните води. Измерва се кръвотокът в съдовете на матката. Извършва се скрининг за преждевременно раждане чрез вагинално измерване на дължината на маточната шийка. При добра позиция на плода се прави и 3D снимка.

В 23 г.с. се извършва детайлна ехокардиография  - оценка на анатомията и функцията на сърцето и големите съдове. Подробната оценка на сърцето е важна, защото в 80% от случаите на генетични аномалии има някаква патологична находка в сърдечните структури. Съществуват около 50 000 генетични синдрома, затова в 11-13 г.с. ние извършваме скрининг само за трите най-чести: Синдром на Даун, Синдром на Едуардс и Синдром на Патау. Патологична находка в сърдечните структури може да ни насочи към откриването на някои по-редки синдроми и генетични болести.

В 30 г.с. се извършва отново подробна оценка на всички органи и системи на плода. Понякога при нарастването на плода и на неговите органи възниква дефект във функцията на определен орган и това се открива по време на късната фетална анатомия ( напр. клапа на уретера, която се проявява като хидронефроза на бъбрека, нарастване на латерални мозъчни вентрикули вследствие на инфекциозен процес, задържани тестикули в коремната кухина и др.) В 30 г.с. се прави и оценка на състоянието чрез подробно доплерово изследване на съдовете на плода. Оценяват се плацентата, пъпната връв и околоплодните води.
При добра позиция на плода се прави и 3D снимка.

1. Бременност 11-13 г.с.

  • скрининг за генетични аномалии
  • скрининг за прееклампсия
  • скрининг за изоставане в растежа
  • ранна фетална анатомия
  • биохимично изследване

 
2. Бременност 20 г.с.

  • фетална анатомия
  • скрининг за преждевременно раждане

     
3. Бременност 23-24 г.с.

  • фетална ехокардиография

       
4. Бременност 30 г.с.

  • късна фетална морфология
  • оценка на състоянието на плода


Пакетна цена: 510 лв.

Кабинет в ДКЦ

Отделение в МБАЛ