Информация

Д-р Анелия Нанкова е част от екипа специалисти на ДКЦ ВИТА от юни 2021г. Диагностицира и лекува пациенти със захарен диабет, метаболитен синдром, хипофизни, надбъбречни и гонадни заболявания, репродуктивни нарушения, заболявания на щитовидната жлеза и остеопороза. Д-р Нанкова има научни интереси в областта на хипофизните и надбъбречни заболявания, ендокринните хипертонии, невроендокринологията.

Образование:

Завършва Медицински университет София през 2014 г. с пълно отличие. След дипломирането си специализира една година неврология, а от 2016 г. до 2020 г. е лекар-специализант по ендокринология в УСБАЛЕ "Акад. Иван Пенчев". Своята специалност Ендокринология и болести на обмяната придобива през 2020 г. През 2021 г. защитава докторантура в областта на хипофизарно-надбъбречните заболявания и придобива образователна и научна степен "доктор".

Обучения в чужбина:

2017 - Hôpital Cochin, Paris, Francе
2019 - Hôpital de la Conception, Marseille, France

Публикации в множество български и международни издания.

Членства:
1. Български лекарски съюз
2. Българско Дружество по Ендокринология
3. ENSAT – European network for study of adrenal tumors

Кабинет в ДКЦ

Актуално

Виж всички