Информация

От януари 2014 г. д-р Гергинова е началник на Неонатологично отделение в МБАЛ „Вита” и специалист по Детски болести и неонатология.

Нейният професинален опит преди да стане част от екипа ни сключва:
- април 2012 г. – юли 2014 г. – Завеждащ Неонатологично отделение във II-ра САГБАЛ „Шейново”
- юни 1994 г. – декември 2009 г. - неонатолог във II-ра САГБАЛ „Шейново”
- март 1991 г. – март 1994 г. – клиничен ординатор в Университетска детска болница (гр. София)
- декември 1989 г. – март 1991 г. – педиатър в Общинска болница (гр. Пирдоп)

Образование:
- 1989 г. – придобита диплома по Медицина (ВМИ, гр. София)
- 1994 г.- придобита специалност по Педиатрия (Университетска педиатрична болница, гр. София)
- 2011 г. – придобита специалност по Неонатология (Университетска педиатрична болница, гр. София)

Следдипломна квалификация:
- 1995 г. - Лечение и кинезитерапия на деца със церебрална парализа,Център за лечение на деца с ДЦП,гр.София,България
- 1996 г. – Интензивна терапия в неонаталния период, Клиника по неонатология, Университетска педиатрична болница, гр.София
- 1997 г. – Неонатална неврология, Университетска клиника по неонатология, гр.София
- 1999 г. – Трансфонтанелна ехография при новороденото, Клиника по неонатология, Университетска детска болница, гр.София
- 2011 г. – Курс по хранене, Научен институт Нестле, Лозана, Швейцария

Научни публикации:
- 1993 – Национален конгрес по педиатрия, Плевен, България
Биохимични и биофизични критерии за белодробна зрялост при високорискови новородени - Гергинова В., Жекова Н., Христова Е.
- 1993 – Втори Световен конгрес по перинатална медицина, Рим, Италия
Проследяване на терапевтичен ефект от сърфактант терапия чрез лабораторни тестове – Гергинова В., Жекова Н., Христова Е., Тодоров Р., Лалчев З.
- 1994 – X-ти Балкански биохимични дни, Варна, България
Динамика на някои биохимични и биофизични критерии за белодробна зрялост след срфактант терапия при новородени – Гергинова В., Христова Е., Тодоров Р.
- 1994 – XIV-ти Европейски конгрес по Перинатална медицина, Хелзинки, Финландия
Динамика на някои биохимични и биофизични критерии за белодробна зрялост след срфактант терапия при новородени – Гергинова В., Христова Е., Тодоров Р.
- 1995 – Педиатрична седмица, Холандия, Ротердам
Ефекти от терапията със Екзосърф – Лабораторни и клинични показатели – Гергинова В., Христова Е.
- 1996 – VII-ми Национален симпозиум по Урология и Нефрология, гр.Елена, България
Potter Syndrome при новороденото – В.Гергинова, А.Добрева
- 1997 – I-ва Национална конференция по неонатология, гр.Шумен, България
Транспорт на високорискови новородени – В.Гергинова, А.Добрева
- 1998 – Симпозиум по хранене в кърмаческа и ранна детска възраст, гр.София
NAN H.A. Най-добрата профилактика на алергията към кравето мляко – В.Гергинова
- 1999 – Научен практически семинар.
Рационално хранене в кърмаческа и ранна детска възраст – В.Гергинова
- 2000 - NAN H.A. – Хипоалергенна формула за кърмачета, базирана на нискостепенна хидролизация, Научно списание по педиатрия, бр.6 – В.Гергинова

Езици: английски

Отделение в МБАЛ

Кабинет в ДКЦ