Новини
17.04.2014

МБАЛ „Вита” стартира дейност по дебелочревна лапароскопска хирургия

МБАЛ „Вита” стартира дейност по дебелочревна лапароскопска хирургия. За целите на диагностиката е създаден и специален ендоскопски сектор, ръководен от доц. д-р Габриела Манова, където се осъществяват в пълен обем видео ендоскопски изследвания на хранопровод, стомах, тънки и дебели черва (гастроскопии, колоноскопии, полипектомии и др.).

Дългогодишни проучвания сочат, че 90% от болните с рак на дебелото черво и ректума са над 50-годишна възраст. Заболяването представлява цели 14% от всички туморни заболявания. Ежегодно диагностицираните пациенти с карцином на дебелото черво в Европа са около 400 000. За България бройката е над 4600, като с всяка изминала година тези цифри нарастват.

Хирургичното отделението на „Вита” вече предлага лапароскопски операции при дивертикулит и дивертикулоза, рак на дебелото черво и карцином на ректума. Операциите се извършват от хирургичния екип на болницата, начело с д-р Росен Тушев – завеждащ Отделението по хирургия, съвместно с д-р Владислав Янков – специалист по колоректална хирургия и онкология от СБАЛ по Онкология.