05.09.2022

На вниманието на лекарите специалисти и специализиращите Акушерство и гинекология: Нови дати за 2023 година за Курса по колпоскопия на доц. д-р Карагьозов!Двудневният Курс на тема:
"ПРИНЦИПИ НА КОЛПОСКОПСКАТА ДИАГНОСТИКА И ДЕСТРУКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГЕНИТАЛНИТЕ ПРЕКАНЦЕРОЗИ ПРИ ЖЕНАТА"
под ръководството на доц. д-р Карагьозов в МБАЛ ВИТА,


обявява нови дати за 2023 година:

•    16 и 17 март 2023;
•    22 и 23 юни 2023;
•    26 и 27 октомври.
За да оптимизираме процеса на обучение и за придобиване на съвременни теоретични знания,  практическа подготовка и специфични умения, съдържанието на Курса е разделено на две нива в два поредни дни:

I ниво - "Колпоскопска диагностика на доброкачествени и предракови изменения на маточната шийка, влагалището и вулвата".
Тази част от Курса е насочена към основните принципи и правила за приложение на метода, съвременната клинична интерпретация на находките и тяхното документиране.

II ниво - "Деструктивно лечение на доброкачествени и предракови изменения на маточната шийка, влагалището и вулвата".
Обучението е насочено към основните видове, принципи и правила за приложение на деструктивните лечебни техники, тяхното документиране и следлечебното проследяване на пациентите.
Включва хирургия с дискусия на живо и практическа част на тъканен модел.

Курсът завършва с полагане на Тест за проверка на получените знания и с връчване на Сертификат от Българския лекарски съюз.

Учебното съдържание е съобразено с препоръките (guidelines) на БДАГ и е адаптирано към съвременните изисквания за обучение на Европейската асоциация по колпоскопия(EFC) и  Международната асоциация по цервикална патология и колпоскопия(IFCPC).

Представени са съвременните качествени индикатори(QIs) на индивидуална колпоскопска практика, даващи възможност за оценка на дейността и нивото на подготовка.

Болница ВИТА предоставя на успешно завършилите обучението колеги възможност за допълнително индивидуално практическо обучение.

Курсовете са сертифицирани по ПМО от БЛС, като на всеки участник се издава сертификат.

Броят на участниците е ограничен - максимум 10 човека, поради спецификата на обучението.

Курсът ще се проведе в сградата на ВИТА БАЗА 2 на ул. „Филип Кутев“ 10 в Заседателната зала на 6 етаж.

Може да се запишете за участие чрез следната регистрационна форма  ТУК  или на е-mail адрес: n.lozanova@vita.bg, както и на телeфон 0882/ 058 407 - Нели Лозанова.
 
Таксата за участие е 600 лева за двете нива на курса и се заплаща наведнъж.

МБАЛ ВИТА си запазва правото да индексира цената на курса в съответствие с официалната инфлация в страната в момента на провеждане на курса.


Банкова сметка на
МБАЛ ВИТА ЕООД:
IBAN: BG27STSA93001527098055
BIC:    STSABGSF
Банка ДСК ЕАД

ПРОГРАМА- I ниво

08:30- 09:00
Регистрация и откриване (МБАЛ ВИТА База-2, 6 етаж)

09:00 Теоретична част:
Онкопрофилактика, цитология и ДНК-типизация- значение и клинична интерпретация.
Колпоскопия:
Устройство и технически параметри на колпоскопа;
Инструментариум, общ и специфичен консуматив;
Ергономия, безопасност, комуникация с пациенти;
Основи, логика и техника на колпоскопското изследване;
Видове колпоскопски находки;
Колпоскопска номенклатура и карта;
Колпоскопски находки при бременност;
Правила и техника на прицелната биопсия;
Елементи на хистологичният отговор;
Интерпретация и съобщаване на „лоши“ резултати;
Медицинска документация-  видове, водене, архив.

Епизиоскопия:
Логика и техника на епизиоскопското изследване;
Видове епизиоскопски находки;
Правила и техника на прицелната биопсия;
Елементи на хистологичният отговор;
Интерпретация и съобщаване на “лоши“ резултати;
Медицинска документация- видове, водене, архив.

12:00- 13:00 Кафе-пауза

13:15- 17:00 Практическа част:
Нормални колпоскопски находки- описание, документиране, интерпретиране, поведение
Атипични колпоскопски находки-описание, документиране, интерпретиране, поведение
Дискусия
Тест, резултати
17:00  Закриване на курса

ПРОГРАМА- II ниво


09:00-11:30 Теоретична част:
Гайдлайн на БДАГ
Основни видове енергия и източници
Техники за локално обезболяване
Правила и техника на аблативното лечение
Правила и техника на ексцизионното лечение
Усложнения и профилактика на усложненията
Поведение и третиране на усложненията
Комуникация с пациента, съобщаване на „лоши“ резултати
Поведение при ангажирани резекционни линии, гайдлайни на БДАГ
Деструктивно лечение и бременност
Медицинска документация- видове, водене, архив
Указания и режим за пациента
Проследяване- алгоритми и индивидуализация

11:30- 12:00 Дискусия
12:00- 12:30 Кафе-пауза

12:30 Практическа част

12:30- 13:30 Демонстрация на живо на колпоскопски асистирани деструктивни процедури с възможност за дискусия и обсъждане на случаите в реално време чрез аудио/видеовръзка.

14:00- 17:00 Индивидуална подготовка на тъканен модел

17:00- 17:30 Дискусия
17:30 Връчване на сертификати и закриване на курса.

Очакваме Ви!

Ако желаете да получавате интересна и полезна информация, абонирайте се за нашия имейл бюлетин!
АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН


Може да Ви интересува също:
*
Страдате от постоянна умора, тревожност, депресия ... А проверихте ли състоянието на черния си дроб? – интервю с д-р Васил Койнарски – гастроентеролог във ВИТА
*Изгоден промоционален пакет за изследвания на черния дроб в Лаборатории ВИТА
*‘‘КОЛОНОСКОПИЯТА осигурява превенция, която може да ви спаси живота“ – интервю с д-р Койнарски – гастроентеролог във ВИТА
*Кои са симптомите, които трябва непременно да ни заведат в кабинета на гастроентеролога – интервю с д-р Женя Георгиева от ВИТА
*Безобидно развлечение ли е култовото напоследък дишане на райски газ? - интервю с д-р Ясен Грозев, анестезиолог във ВИТА
*Нова революционна технология за идентификация на микроорганизми в единствено в лабораторията на МБАЛ ВИТА
* ДКЦ ВИТА разкрива изнесена манипулационна към Клинична лаборатория
* В болница ВИТА започна да работи Кабинет по УРОДИНАМИКА