21.01.2011

Вита Ин Витро Център получи разрешително за своята дейност от Министерство на здравеопазването

Вита Ин Витро Центърът, който е част от структурата на Многопрофилна болница за активно лечение Вита, днес получи официално разрешение за своята дейност от Министерство на здравеопазването!

Болница Вита премина успешно всички процедури за определяне нивата на компетентност на нейните специалисти и ще добави към услугите, които предлага на своите пациенти, водещите в момента асистирани репродуктивни техники.

Да си пожелаем много здрави и щастливи бебета и на добър час на д-р Вакрилов - ръководител на Вита Ин Витро Център!