3D изследване на стъкловидно тяло и ретина с к.л. на Голдман
45.00 лв.
NST /кардио - токографски запис/
20.00 лв.
PRP-терапия за лице
300.00 лв.
RTC на меко небце
740.00 лв.
RTC на носни конхи
590.00 лв.
Авторефрактометрия без корекция на рефракцията
10.00 лв.
Амбулаторна венозна анестезия / гинекологична, хирургична манипулация, гастро и колоноскопия/
150.00 лв.
Анализ и интерпретация на резултати от предходен преглед в кабинета
30.00 лв.
Анестезия с лидокаин за една ампула /инфилтрация/
10.00 лв.
Аноскопия
40.00 лв.
Апликация на вагинален песар
40.00 лв.
Аудиометрия
40.00 лв.
Биометрия с доплер
80.00 лв.
Биометрия с доплер близнаци
110.00 лв.
Биопсия и абразио на цервикален канал
120.00 лв.
Венозна анестезия
100.00 лв.
Венозна инжекция
15.00 лв.
Вземане на биопсия
10.00 лв.
Вземане на микробиологично изследване
5.00 лв.
Вземане на секрет от гърло
5.00 лв.
Вземане на секрет от нос
5.00 лв.
Вземане на секрет от око
5.00 лв.
Вземане на секрет от очи
10.00 лв.
Вземане на секрет от ухо
5.00 лв.
Вземане на секрет от уши
10.00 лв.
Взимане на експримат за микробиологично изследване
7.30 лв.
Взимане на цервикален секрет за изследване на халамиди
5.00 лв.
Взимане на цитонамазка
7.00 лв.
Визита експертиза за годност /медицинско за брак, работа, шоф. книжка/
6.00 лв.
Визита при специалист - първична
80.00 лв.
Включване на система
20.00 лв.
Вторичен преглед от хабилитирано лице или кмн
80.00 лв.
Вторична обработка на единични образувания с течен азот
10.00 лв.
Вторична обработка на множествени образования с течен азот
15.00 лв.
Вторична обработка на рана - превръзка без сутура
20.00 лв.
Вътреставна апликация на PRGF
170.00 лв.
Гастроскопия
150.00 лв.
Гониоскопия
20.00 лв.
Дерматоскопия - единичен невус
10.00 лв.
Дерматоскопия - множествени и съмнителни образувания
50.00 лв.
Дерматоскопия - множествени образувания
30.00 лв.
Домашна визита на специалист
100.00 лв.
Домашна визита от лаборант /мед. сестра/
30.00 лв.
Домашна визита от лекар за манипулация
100.00 лв.
Доплерова сонография
30.00 лв.
Доплерова сонография с ехография на съдове
50.00 лв.
Доплерово изследване на сънните артерии
60.00 лв.
Допълнителна процедура за склеротерапия на паяковидни и ретикуларни вени
150.00 лв.
ЕКГ - Холтер мониториране
60.00 лв.
ЕКГ с 12 отвеждания
15.00 лв.
Екзофталмометрия
10.00 лв.
Екстракция на вагинален песар
20.00 лв.
Екстракция на чуждо тяло - корнеално
30.00 лв.
Ектропион /с местна анестезия/
550.00 лв.
Ектропион на клепачи /с местна анестезия/
450.00 лв.
Ел. коагулация на кондиломи
50.00 лв.
Електробримкова ексцизия на маточна шийка
400.00 лв.
Електрокоагулация
65.00 лв.
Електрокоагулация - единично образувание
25.00 лв.
Електрокоагулация - множествени образувания
65.00 лв.
Електрокоагулация на множествени образувания (над 10 до 20)
150.00 лв.
Електрокоагулация на множествени образувания над 20
200.00 лв.
Ендоскопски оглед на ларингс/нос
70.00 лв.
Ехография на бременна матка
50.00 лв.
Ехография на коремни органи и ретроперитонеум
60.00 лв.
Ехография на малък таз
40.00 лв.
Ехография на повърхностни структури
40.00 лв.
Ехография на слюнчени жлези и шийни лимфни възли
30.00 лв.
Ехография на щитовидна жлеза
30.00 лв.
Ехография на щитовидна жлеза с доплер
50.00 лв.
Ехография от хабилитирано лице и к.м.н.
50.00 лв.
Ехография с доплер на бременна матка
80.00 лв.
Ехокардиография
60.00 лв.
Ехокардиография с доплер
70.00 лв.
Женска консултация
25.00 лв.
Задна тампонада
40.00 лв.
Запис 3D/4D
30.00 лв.
Изваждане на спирала след преглед
60.00 лв.
Изваждане на чужди тела от ухо и нос
15.00 лв.
Издаване на болничен лист за временна нетрудоспособност
10.00 лв.
Издаване на болничен лист от ЛКК
20.00 лв.
Издаване на дубликат на медицински документи- епикриза
20.00 лв.
Издаване на епикриза на английски език
20.00 лв.
Издаване на копие от ИЗ до 10 години
50.00 лв.
Издаване на копие от ИЗ над 10 години
70.00 лв.
Издаване на ЛАК
5.00 лв.
Издаване на медицинска бележка
10.00 лв.
Издаване на медицински документ на английски език
30.00 лв.
Издаване на медициски документ
30.00 лв.
Издаване на Международен сертификат
23.00 лв.
Издаване на протокол за ТЕЛК
10.00 лв.
Измерване на артериално налягане
5.00 лв.
Изписване на контактна корекция
25.00 лв.
Изследване на преден очен сегмент - биомикроскопия
30.00 лв.
Ин витро - ехография на бременна матка с доплер
60.00 лв.
Ин витро - първична консултация с преглед
60.00 лв.
Ин витро - фоликулометрия
40.00 лв.
Ин витро консултация до 10 мин
20.00 лв.
Ин витро консултация до 30 мин
50.00 лв.
Ин витро консултация до 45 мин
80.00 лв.
Ин витро консултация над 45 мин
110.00 лв.
Инцизия на перитонзиларен абсцес
120.00 лв.
Кампиметрия
15.00 лв.
Коагулация при епистаксис
200.00 лв.
Колоноскопия
250.00 лв.
Колпоскопия
60.00 лв.
Консултация с детски кардиолог, вкл. ехокардиография с доплер
200.00 лв.
Консултация-международна
157.00 лв.
Контрол на зрението при амблиопия /мързеливо око/
10.00 лв.
Ксантелазми на 2 клепача на 1-то око
350.00 лв.
Ксантелазми на 2 клепача на 2-те очи
500.00 лв.
Кюретиране на множествени молуски (деликатни зони)
50.00 лв.
Лазер терапия
15.00 лв.
Медикаментозно прекъсване на бременност
400.00 лв.
Медицинска консултация
20.00 лв.
Медицински обеци
20.00 лв.
Медицинска услуга
10.00 лв.
Мощна депигментация
160.00 лв.
Мускулна или подкожна инжекция
10.00 лв.
Мъртвопроверителство и изд. на съобщение за смърт
60.00 лв.
Обработка на единични образувания с течен азот
50.00 лв.
Обработка на множествени образувания с течен азот
15.00 лв.
Обработка с течен азот
35.00 лв.
Операциа Chalazion /халацион/ - с местна анестезия
150.00 лв.
Операция Chalazion /халацион/ - с обща анестезия
350.00 лв.
Операция на кисти с местна анестезия
450.00 лв.
Оптична кохерентна томография
100.00 лв.
Остеодензитометрия – скриниг
35.00 лв.
Отваряне на гнойник - флегмон
30.00 лв.
Отваряне на гнойник /инцизия/ - форункул, атером
35.00 лв.
Отваряне на гнойник /перитонзиларен/ - абсцес
50.00 лв.
Отстраняване кърлеж - оперативно
35.00 лв.
Отстраняване на аграфти
15.00 лв.
Отстраняване на конци
10.00 лв.
Отстраняване на кърлеж - неоперативно
25.00 лв.
Отстраняване на малки кожни и лигавични образувания
450.00 лв.
Отстраняване на мастни образувания
50.00 лв.
Отстраняване на назална тампонада
10.00 лв.
Отстраняване на фибром от клепачи
100.00 лв.
Отстраняване на чуждо тяло
70.00 лв.
Отстраняване на чуждо тяло ухо/нос
70.00 лв.
Пакет остеопороза
65.00 лв.
Парацентеза
70.00 лв.
Периметрия
30.00 лв.
Попълване на сертификат
10.00 лв.
Поставяне на ботокс 1 UI
12.00 лв.
Поставяне на инжекция НПВС
15.00 лв.
Поставяне на стомашна сонда
40.00 лв.
Поставяне на филър Restylane Defyne Lido
450.00 лв.
Поставяне на филър Restylane Eyelight
320.00 лв.
Поставяне на филър Restylane Kysse Lido
470.00 лв.
Поставяне на филър Restylane Lyft
470.00 лв.
Поставяне на филър Restylane Refyne Lido
400.00 лв.
Поставяне на филър Restylane Vital
330.00 лв.
Поставяне на филър Restylane Vital Light
300.00 лв.
Поставяне на централен венозен източник
100.00 лв.
Потенцирано местно обезболяване
15.00 лв.
Почистване на единична молуска
30.00 лв.
Почистване на калцификати от конюктивата
25.00 лв.
Почистване на множествени молуски
40.00 лв.
Превръзка
12.00 лв.
Превръзка септична голяма
50.00 лв.
Превръзка септична средна
30.00 лв.
Преглед и анализ на образно-диагноситчна информация, план на лечение
70.00 лв.
Преглед и легализация на документи
60.00 лв.
Преглед и обработка на документи
180.00 лв.
Преглед на очно дъно - разширени зеници
15.00 лв.
Преглед на очно дъно - тесни зеници
10.00 лв.
Предна тампонада на носа
30.00 лв.
Предоперативна консултация
60.00 лв.
Представяне на ЛКК
10.00 лв.
Представяне на ЛКК - АГ
15.00 лв.
Премахване на доброкачествено новообразование - локална анатезия
150.00 лв.
Препарат за уретрити - директна микроскопия
10.00 лв.
Престой за манипулация до 1 час
50.00 лв.
Престой, наблюдение и провеждане на венозна терапия, до 12 часа
120.00 лв.
Престой, наблюдение и провеждане на венозна терапия, до 3 часа
80.00 лв.
Престой, наблюдение и провеждане на венозна терапия, до 6 часа
100.00 лв.
Принтиране на рентгеново изследване
12.00 лв.
Продухване по Полицер
20.00 лв.
Промивка на слъзни пътища
30.00 лв.
Промивка на ухо
30.00 лв.
Психологична оценка
80.00 лв.
Пункция на киста, хематом
20.00 лв.
Пункция на максиларен синус
30.00 лв.
Пункция на синус
50.00 лв.
Първичен преглед от хабилитирано лице
120.00 лв.
Първичен преглед с дерматоскопия
80.00 лв.
Първичен шев на клепач - сутура
50.00 лв.
Първична визита с авторефрактометрия
60.00 лв.
Първична обработка - малки рани със сутура
35.00 лв.
Първична обработка на единични образувания с течен азот
20.00 лв.
Първична обработка на множествени образувания с течен азот
15.00 лв.
Разграждане на филър
100.00 лв.
Ранна фетална морфология - гемини
200.00 лв.
Септопластика и RTC
1 500.00 лв.
Скиаскопия /Цилиндроскиаскопия/
12.00 лв.
Склеротерапия на паяковидни и ретикуларни вени
250.00 лв.
Склеротерапия на Сафенни вени
640.00 лв.
Скреч на ендометриум
150.00 лв.
Сондиране на слъзни канали
350.00 лв.
Страбизъм /кривогледство/ - други видове
800.00 лв.
Страбизъм /кривогледство/ - паралитичен
1 110.00 лв.
Страбизъм /кривогледство/ - съдружно
800.00 лв.
Субконюктивна инжекция
20.00 лв.
Сърдечно-съдов тест с натоварване /Велоергометрично изследване/
80.00 лв.
Съхранение на замразени ембриони за 6 месеца
250.00 лв.
Такса вземане на венозна кръв на дете до 3г.
15.00 лв.
Такса обработка на биологичен материал и екарисаж
2.50 лв.
Такса обработка на биологичен материал и екарисаж
2.50 лв.
Терапия с течен азот
50.00 лв.
Тест за скрити нарушения на паметта
15.00 лв.
Тонометрия
10.00 лв.
Тотално отстраняване на болен нокът
30.00 лв.
Трансректална аспирационна биопсия
65.00 лв.
Трансфонтанелна ехография
80.00 лв.
Третиране на кондиломи с подофилин
15.00 лв.
Тумори на клепачите /с местна анестезия/
300.00 лв.
Туширане с ваготил
15.00 лв.
Туширане със Solcogyn
20.00 лв.
Урофлоуметрия
70.00 лв.
Фетална морфология с доплер
150.00 лв.
Фундобиомикроскопия
30.00 лв.
Фундусография
50.00 лв.
Функционално изследване на дишането
25.00 лв.
Хистеро-салпингография
165.00 лв.
Хистеросонография
180.00 лв.
Хистологично изследване
100.00 лв.
Хистологично изследване на готови препарати до 2 броя
60.00 лв.
Хистологично изследване на конус
200.00 лв.
Холтер - RR
50.00 лв.
Хранителен режим
40.00 лв.
Цистотонометрия /видеоуродиначика/
500.00 лв.
Частично отстраняване на болен нокът
25.00 лв.
Шиниране
30.00 лв.
Ширмер тест
4.00 лв.
Шофьорски периметричен тест
20.00 лв.
Ретроградна еякулация
80.00 лв.
Обикновена спермограма
60.00 лв.
Първичен преглед от хабилитирано лице или кмн
100.00 лв.
Вторичен преглед от хабилитирано лице или кмн
70.00 лв.
Вземане на материал за цитологично изследване
7.00 лв.
Вземане на кръв и отделяне на серум
4.00 лв.
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Заушка/Паротит IgM - качествено
25.00 лв.
T Spot
225.00 лв.
Сифилис RPR Пакет детска градина
13.00 лв.
Кръвна картина – поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC
7.00 лв.
СУЕ
2.00 лв.
Време на кървене
1.50 лв.
Протромбиново време
5.00 лв.
APTT
5.00 лв.
Фибриноген
7.00 лв.
Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)
6.00 лв.
Седимент – ориентировъчно изследване
2.00 лв.
Окултни кръвоизливи
8.00 лв.
Кръвна захар/Глюкоза
3.00 лв.
Кръвно-захарен профил
7.00 лв.
Креатинин
3.50 лв.
Урея
3.50 лв.
Билирубин—общ
3.50 лв.
Билирубин—директен
3.50 лв.
Общ белтък
3.50 лв.
Албумин
3.50 лв.
Холестерол
5.00 лв.
HDL-холестерол
5.00 лв.
Триглицериди
5.00 лв.
HbA1C Гликиран хемоглобин
14.00 лв.
Пикочна киселина
4.00 лв.
AСАТ
4.00 лв.
АЛАТ
4.00 лв.
Креатинкиназа (КК)
3.30 лв.
ГГТ
4.00 лв.
Алкална фосфатаза (АФ)
4.00 лв.
Алфа-амилаза
5.00 лв.
Липиден профил (холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди)
15.00 лв.
Калций
4.00 лв.
Фосфор
4.00 лв.
Желязо
5.00 лв.
ЖСК
5.00 лв.
CRP
11.00 лв.
LDL-холестерол
5.00 лв.
Диференциално броене на левкоцити-визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване
6.00 лв.
Морфология на еритроцити—визуално микроскопско изследване
6.00 лв.
Сифилис RPR
15.00 лв.
AST / АСТ
8.00 лв.
Изследване на ревматоиден фактор
12.00 лв.
Определяне на общи имуноглобулини IgM
25.00 лв.
Определяне на общи имуноглобулини IgG
25.00 лв.
Определяне на общи имуноглобулини IgА
25.00 лв.
Определяне на С3 компонент на комплемента
13.00 лв.
Определяне на С4 компонент на комплемента
13.00 лв.
FT4
19.00 лв.
TSH
19.00 лв.
PSA
20.00 лв.
CA-15-3
20.00 лв.
СА-19-9
20.00 лв.
СА-125
20.00 лв.
Алфа-фетопротеин
20.00 лв.
b-HCG
16.00 лв.
Progesteron
20.00 лв.
LH
20.00 лв.
FSH
20.00 лв.
Prolactin
20.00 лв.
Estradiol
20.00 лв.
MAT Anti-TPO
21.00 лв.
Феритин
23.00 лв.
Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С’) тест-реагент
12.00 лв.
Определяне на специфичността и титъра на еритроанти-телата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
24.00 лв.
Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В анти-тела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркапто-етанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
17.00 лв.
Пакет ЗДРАВ ЧЕРЕН ДРОБ
39.00 лв.
Пакет Torch
60.00 лв.
СЕА
20.00 лв.
Пакет "Антикоагулантна терапия"
40.00 лв.
Пакет "Мониторинг на диабет"
40.00 лв.
Пакет "Щитовидна жлеза"
64.00 лв.
Пакет Вита База 1и2
40.00 лв.
Пакет Вита Жени База
60.00 лв.
Пакет Инвитро
100.00 лв.
Пакет Пункция
31.00 лв.
Тропонин
25.00 лв.
Пакет "Луфтханза"
20.00 лв.
Пакет Инвитро Жени База 1
118.00 лв.
Пакет Вита База 1
40.00 лв.
Предоперативен пакет 1
30.00 лв.
Предоперативен пакет 2
80.00 лв.
Разширен предоперативен пакет
115.00 лв.
Пакет Вита Анемия База 2
70.00 лв.
Пакет Вита Жени 50+
70.00 лв.
Пакет Вита Кардио + База 2
60.00 лв.
Пакет Вита Кардио База 1
60.00 лв.
Пакет Вита Кардио База 2
60.00 лв.
Пакет Вита Мъже 50+
70.00 лв.
Пакет Вита Мъже База 1
60.00 лв.
Пакет Вита Мъже
60.00 лв.
Пакет профилактика Рак на дебело черво
65.00 лв.
Пакет Хормони
55.00 лв.
17 OH Progesteron
25.00 лв.
Anti-HBc Total II-количествено определяне
25.00 лв.
anti-HBs II-количествено изследване
20.00 лв.
CA 72-4
20.00 лв.
Calcitonin
30.00 лв.
CRP HS
17.00 лв.
HIV combi количествен тест
25.00 лв.
Delta-4 Androstendion
25.00 лв.
Free PSA
20.00 лв.
FT3
19.00 лв.
Anti-HIV 1/2 -качествен тест
20.00 лв.
LDHI2
4.00 лв.
Mg / Магнезий
6.00 лв.
HBsAg качествено изследване
20.00 лв.
Амилаза в урина
5.00 лв.
AMH / Анти - мюлеров хормон
40.00 лв.
Биохимичен скрининг 1-ви триместър
65.00 лв.
Биохимичен скрининг 2-ри триместър
65.00 лв.
Време на съсирване
1.50 лв.
DHEA-S
23.00 лв.
Желязо и ЖСК
11.00 лв.
ЖСК
5.00 лв.
ЖСК
5.00 лв.
Изработване на еритроантитела
50.00 лв.
Insulin / Инсулин
17.00 лв.
ОГТТ+Инсулинови нива
60.00 лв.
Инсулин профил / Insulin profil
51.00 лв.
Инхибин В
50.00 лв.
Калий / K / Potassium
5.00 лв.
Ретикулоцити + ПКК
12.50 лв.
Пакет профилактика Рак на дебелото черви
65.00 лв.
Калий, Натрий, Хлор / K, Na, Cl
13.00 лв.
Калий в урина / Potassium in urine
5.00 лв.
Калций в 24ч. урина / Ca in 24h urine
4.00 лв.
Калций в урина единична порция
4.00 лв.
Креатинин в 24-часова урина / Creatinine in 24 hour urine
7.00 лв.
Калций в 24ч. урина / Ca in 24h urine
4.00 лв.
Креатинин в урина / Creatinine in urine
7.00 лв.
Магнезий в урина / Mg in urine
6.00 лв.
Комбиниран тест за опиати (морфин, хероин, кодеин)
20.00 лв.
Комбиниран тест за сифилис ( RPR + TPHA)
25.00 лв.
Кортизолов ритъм
50.00 лв.
Кортизол 9 часа / Cortisol 9h
25.00 лв.
Кортизол 17 часа / Cortisol 17h
25.00 лв.
Креатинин ензимен
5.00 лв.
Кръвно-газов анализ
22.00 лв.
Кръвна група
20.00 лв.
Кръвна група бременни
20.00 лв.
Количествено изсл. на глюкоза в урина
4.00 лв.
Кръвна картина /ПКК 5 diff/
7.00 лв.
Кръвно захарен - четирикратен профил
9.00 лв.
Микроалбумин в 24ч. урина
15.00 лв.
Натрий / Na
5.00 лв.
Натрий в урина / Na in urine
5.00 лв.
IgG
15.00 лв.
IgM
15.00 лв.
IgA
15.00 лв.
ОГТТ
10.00 лв.
Д-димери
19.00 лв.
Пълно изследване на урина
8.00 лв.
Ретикулоцити
6.00 лв.
Тест за бременност/ Pregnancy test
10.00 лв.
Сифилис-TPHA
16.00 лв.
Тиреоглобулин
24.00 лв.
Трансферин
18.00 лв.
TAT - Anti-TG
21.00 лв.
Количествено изсл. на урея в урината
5.00 лв.
Фолиева киселина
22.00 лв.
Фосфор в урината
4.00 лв.
Хеликобактер пилори антитела
20.00 лв.
anti-HCV-качествено изследване
20.00 лв.
Хлор / Cl
5.00 лв.
Хлориди в урина
5.00 лв.
Холинестераза
8.00 лв.
T-SPOT (тест за туберкулоза)
210.00 лв.
Микроалбумин в единична порция урина
15.00 лв.
Total PSA + Free PSA
35.00 лв.
ПКК, ДКК, СУЕ, Морфология на еритроцити База 1
15.00 лв.
ПКК, ДКК, СУЕ, Морфология на еритроцити База 2
15.00 лв.
ПКК, ДКК, СУЕ, Морфология на еритроцити База 2
15.00 лв.
ПКК, ДКК, СУЕ, Морфология на еритроцити База 1
15.00 лв.
ПКК, ДКК, СУЕ, Морфология на еритроцити База 2
15.00 лв.
Калций (йонизиран)
8.00 лв.
Пикочна киселина в урина
5.00 лв.
Разширена формула за определяне на Rh фенотип и KELL антиген
35.00 лв.
Белтък в 24ч. урина / Protein in 24h urine
5.00 лв.
Белтък в урина / Protein in urine
5.00 лв.
PAPP-A плацентарен протеин
70.00 лв.
ACTH
25.00 лв.
SHBG секс хормон
25.00 лв.
HAV-IgM-качествено изследване
25.00 лв.
HBe Ag качествено изследване
20.00 лв.
Свободен b-HCG
40.00 лв.
Cyfra 21-1
30.00 лв.
HE-4
48.00 лв.
IgE
25.00 лв.
IgA,IgG,IgM
43.00 лв.
IgG
25.00 лв.
IgG
15.00 лв.
Vitamin B12
22.00 лв.
Vitamin D total
25.00 лв.
Хомоцистеин / Homocystein
35.00 лв.
HBs II-количествено изследване
25.00 лв.
anti-HCV-количествено изследване
25.00 лв.
Anti-HBc IgM-количествено изследване - изнесена проба
25.00 лв.
sFlt-1 - разтв. Тирозинкиназа
73.00 лв.
Рома индекс
65.00 лв.
PIGF - плац. растежен фактор
73.00 лв.
Procalcitonin
38.00 лв.
CK-MB
11.70 лв.
Лактат
11.00 лв.
Пунктат - LDH
4.00 лв.
Пунктат - глюкоза
4.00 лв.
Пунктат - натрий
5.00 лв.
Пунктат - общ белтък
4.00 лв.
Пунктат - хлориди
5.00 лв.
Цитологично изследване на пунктат
7.00 лв.
ANA скрининг/ANA screening
28.00 лв.
Монотест за наркотични вещества в урината
25.00 лв.
С1-естеразен инхибитор, Антиген
47.00 лв.
С1-естеразен инхибитор, % активност
33.00 лв.
Комплемент С1q фракция
35.00 лв.
Хистамин, плазма/урина
80.00 лв.
Триптаза, серум
52.00 лв.
Инхалаторни полени (21 алергенни екстракта)
76.00 лв.
Инхалаторни битови (21 алергенни екстракта)
76.00 лв.
Инхалаторен Скрининг (14 алергенни екстракта)
36.00 лв.
Инхалаторен разширен скрининг (17 алергенни екстракта)
66.00 лв.
Молекулярни полени (11 алергенни компонента)
71.00 лв.
Атопия скрининг (5 алергенни екстракта)
30.00 лв.
Атопия 55
125.00 лв.
Молекулярни инсекти (5 алергенни компонента)
77.00 лв.
Храни (21 алергенни екстракта)
81.00 лв.
Храни (21 алергенни екстракта)
81.00 лв.
Хистамин
88.00 лв.
ECP
39.00 лв.
Инхалаторен педиатричен /21 алергенни екстракта/
76.00 лв.
Храни 2 /21 алергенни екстракта/
66.00 лв.
Пакет детска градина-разширен
18.00 лв.
Пакет детска градина
10.00 лв.
Пакет детска градина
10.00 лв.
Пакет "Пост-Ковид 19 изследвания"
100.00 лв.
Носен секрет за еозинофили
6.00 лв.
Електрофореза на белтъци
29.00 лв.
Херпес Зостер IgG
35.00 лв.
Трансдермално измерване на билирубин на бебе
5.00 лв.
Бърз тест за Covid-19
20.00 лв.
Антидиуретичен хормон
30.00 лв.
Електрофореза на алкални хемоглобини
30.00 лв.
N-MID Osteocalcin
30.00 лв.
Beta-CrossLaps
23.00 лв.
Homa индекс
29.00 лв.
Антитела срещу IgM COVID-19
20.00 лв.
Липаза
8.00 лв.
Херпес Зостер IgM
35.00 лв.
EBV VCA IgG
28.00 лв.
EBV VCA IgM
28.00 лв.
CMV IgG
25.00 лв.
CMV IgM
28.00 лв.
(10.76) Anti - SARS COV-2 IgG (Количествен) - CLIA
30.00 лв.
Комбиниран биохимичен скрининг
45.00 лв.
Неинвазивен ДНК тест
1 250.00 лв.
Вирус неутрализиращи антитела SARS COV-2 (CLIA)
33.00 лв.
BNP
50.00 лв.
Herpes simplex клас 1 IgG
24.00 лв.
Herpes simplex клас 1 IgM
24.00 лв.
Herpes simplex клас 2 IgG
24.00 лв.
Herpes simplex клас 2 IgM
24.00 лв.
Токсоплазмоза IgG
22.00 лв.
Токсоплазмоза IgM
22.00 лв.
HLA - B27
30.00 лв.
Лаймска болест IgM
20.00 лв.
Лаймска болест IgG
20.00 лв.
Пакет наднормено тегло
35.00 лв.
Пакет женски полови хормони
55.00 лв.
SCC
25.00 лв.
Пакет Вита Жени База 1
60.00 лв.
Пакет "Здравето на Вашите кости"
48.00 лв.
Паратхормон -РТН
20.00 лв.
Креатинин в 24-часова урина
7.00 лв.
Interleukin 6 (IL-6)
35.00 лв.
Серологично изследване за рубеола IgM
20.00 лв.
Серологично изследване за рубеола IgG
20.00 лв.
МИКРОБИОЛОГИЯ
Микробиологично изследване на фекална маса и материал от ректум – препарат по Грам и изследване на Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Staphylococcus aureus
25.00 лв.
Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr.A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии, Corynebacterium, Гъбички (C. albicans) и др.
25.00 лв.
Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии, Гъбички (C. albicans и др.) и др.; препарат по Цил-Нилсен за Mycobacterium
30.00 лв.
Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST
25.00 лв.
Chlamydia Tr. - антиген в цервекален и уретрален секрет
35.00 лв.
Chlamydia Tr. IgA
14.00 лв.
Chlamydia Tr. IgG
14.00 лв.
Вагинален секрет
30.00 лв.
Гърлен секрет
25.00 лв.
Гърлен секрет Инфлуенца А
15.00 лв.
Бърз тест - бета хемолитичен Стрептокок /грА/
20.00 лв.
Гърлен секрет за Хемофилус инфл.
25.00 лв.
Еякулат - микробиологично изследване
30.00 лв.
Изследване на Trichomonas vag.
18.00 лв.
Изследване на Микоплазма
35.00 лв.
Изследване на Хламидии - комбиниран тест /IgG+IgA
30.00 лв.
Изследване на Рота и Адено вируси от фецес
20.00 лв.
Изследване на анаероби
20.00 лв.
Инфекциозна мононуклеоза
12.00 лв.
Изследване на гонорея
15.00 лв.
Микробиологично изследване за баланит
25.00 лв.
Оцветен микроскопски препарат (метиленово синьо)
10.00 лв.
Носен секрет
25.00 лв.
Очен секрет
25.00 лв.
Простатен секрет
25.00 лв.
Секрет от устна кухина
25.00 лв.
Уретрален секрет
25.00 лв.
Урокултура - еднократно
20.00 лв.
Ушен секрет
25.00 лв.
Фецес за здравна книжка
25.00 лв.
Фецес /профилактично за Шигела, Салмонела, Е.коли/
25.00 лв.
Хемокултура /аеробна/
20.00 лв.
Хемокултура /анаеробна/
25.00 лв.
Цервикален секрет
30.00 лв.
Микробиологично изследване на кърма
25.00 лв.
Урина - първа сутрешна порция - Микроплазма и уреаплазма
30.00 лв.
Еякулат - Trichomonas vaginalis
18.00 лв.
Уретрален секрет - Микроплазма и уреаплазма
35.00 лв.
Еякулат - Микроплазма и уреаплазма
35.00 лв.
Нативен микроскопски препарат
7.00 лв.
Пакет Детска градина-микробиология
25.00 лв.
Бърз антигенен тест за COVID-19
20.00 лв.
Бърз Антигенен тест за Covid-19 +грип А+B
30.00 лв.
Хеликобактер пилори бърз качествен тест
25.00 лв.
Клостридиум дифициле токсин А/В бърз тест
30.00 лв.
Антигенен тест Danfos
10.00 лв.
Тест PCR Covid-19
100.00 лв.
Varizella zoster IgM
35.00 лв.
Varizella zoster IgG
35.00 лв.
Морбили IgM
32.00 лв.
Морбили IgG
32.00 лв.
Заушка/Паротит IgM - качествено
41.00 лв.
Заушка/Паротит IgG
31.00 лв.
Количествен Калпротектин
44.00 лв.
Campylobacter
18.00 лв.
Фекален Калпротектин, Лактоферин, Хемоглобин и Трансферин
38.00 лв.
Разширен пакет чревни паразити
56.00 лв.
Neisseria gonorrheae Real TM PCR
35.00 лв.
Trichomonas vaginalis Real TM PCR
35.00 лв.
Ureaplasma species Real TM PCR
35.00 лв.
Ureaplasma parvum/urealiticum Real TM PCR
40.00 лв.
Mycoplasma genitalium Real TM PCR
35.00 лв.
Mycoplasma hominis Real TM PCR
35.00 лв.
Cytomegalovirus Real TM PCR
35.00 лв.
Тест PCR Covid-19 резултат до 24 ч.
70.00 лв.
Тест PCR Covid-19 резултат до 12 ч.
80.00 лв.
Тест PCR Covid-19 (семеен) резултат до 24 ч.
60.00 лв.
Тест PCR Covid-19 (семеен) резултат до 12 ч.
70.00 лв.
Trichomonas vaginalis Real TM PCR
35.00 лв.
HPV 21 Genotypes Real TM PCR
100.00 лв.
Ureaplasma species Real TM PCR
35.00 лв.
Ureaplasma parvum/urealiticum Real TM PCR
40.00 лв.
Mycoplasma genitalium Real TM PCR
35.00 лв.
Mycoplasma hominis Real TM PCR
35.00 лв.
Cytomegalovirus Real TM PCR
35.00 лв.
T. vaginalis + Ch. trachomatis
50.00 лв.
N. gonorrhoeae + T. vaginalis
50.00 лв.
N. gonorrhoeae + Ch. trachomatis
50.00 лв.
M. hominis + M. genitalium + Ur. urealyticum + U. parvum
60.00 лв.
M. hominis + M. genitalium + Ur. urealyticum + U. parvum + Ch. trachomatis
80.00 лв.
Herpes panel (HSV1, HSV2, HH5)
55.00 лв.
M. hominis + M. genitalium + Ureaplasma spp. + N. gonorrhoeae + Ch. trachomatis
100.00 лв.
M. hominis + M. genitalium + Ur. urealyticum + U. parvum + N. gonorrhoeae + Ch. trachomatis + T. vaginalis
120.00 лв.
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Рентгенография на околоносни синуси
25.00 лв.
Рентгенография на стернум
20.00 лв.
Рентгенография на длан и пръсти
20.00 лв.
Рентгенография на сакроилиачна става
40.00 лв.
Рентгенография на тазобедрена става
40.00 лв.
Рентгенография на бедрена кост
20.00 лв.
Рентгенография на колянна става
20.00 лв.
Рентгенография на подбедрица
20.00 лв.
Рентгенография на глезенна става
20.00 лв.
Рентгенография на стъпало и пръсти
20.00 лв.
Рентгенография на акромиоклавикуларна става
20.00 лв.
Рентгенография на раменна става
20.00 лв.
Рентгенография на хумерус
20.00 лв.
Рентгенография на лакетна става
20.00 лв.
Рентгенография на антебрахиум
20.00 лв.
Рентгенография на гривнена става
20.00 лв.
Рентгенография на череп
35.00 лв.
Рентгенография на гръден кош и бял дроб
40.00 лв.
Рентгенография на таз
40.00 лв.
Рентгеново изследване на хранопровод, стомах
40.00 лв.
Мамография на двете млечни жлези
40.00 лв.
Ехография на млечна жлеза
50.00 лв.
Хистеросалпингография
50.00 лв.
Допълнителна диагностика
20.00 лв.
Ехография на коремни органи и ретроперитонеум
40.00 лв.
Мамография на една млечна жлеза
30.00 лв.
Обзорна рентгенография на бъбреци, уретери, пикочен мехур
25.00 лв.
Прицелна рентгенография на белодробни върхове
40.00 лв.
Рентгенография на антебрахиум в лицева проекция
20.00 лв.
Рентгенография на антебрахиум в странична проекция
20.00 лв.
Рентгенография на бедрена кост в лицева проекция
20.00 лв.
Рентгенография на бедрена кост в странична проекция
20.00 лв.
Рентгенография на бял дроб в странична проекция
40.00 лв.
Рентгенография на бял дроб и сърце
40.00 лв.
Рентгенография на глезенна става в аксиална проекция
20.00 лв.
Рентгенография на глезенна става в лицева проекция
20.00 лв.
Рентгенография на тазобедрена става - профил при фрактура
35.00 лв.
Рентгенография на торакални прешлени в лицева проекция
40.00 лв.
Рентгенография на торакални прешлени в странична проекция
40.00 лв.
Рентгенография на хипофарингс с контраст /лицева или странична проекция/
40.00 лв.
Рентгенография на хипофарингс - профил
20.00 лв.
Рентгенография на хумерус в лицева проекция
20.00 лв.
Рентгенография на хумерус в странична проекция
20.00 лв.
Рентгенография на череп в странични проекции
35.00 лв.
Рентгенография на череп в лицева проекция
35.00 лв.
Рентгенография на шийни прешлени в странична проекция
20.00 лв.
Рентгенография на шийни прешлени по проекция на Колие
20.00 лв.
Рентгенография на колянна става в профилна проекция
20.00 лв.
Рентгенография на гривнена става в профилна проекция
20.00 лв.
Рентгенография на лумбални прешлени - лицева проекция
40.00 лв.
Рентгенография на длан и пръсти в лицева проекция
20.00 лв.
Рентгенография на длан и пръсти в странична проекция
20.00 лв.
Рентгенография на лакетна става - лицева проекция
20.00 лв.
Рентгенография на раменна става - лицева проекция
20.00 лв.
Рентгенография на лумбални прешлени - профил
35.00 лв.
Рентгенография на става с натоварване
20.00 лв.
Рентгенография на подбедрица - лицева проекция
20.00 лв.
Рентгенография на сакриум и опашна кост - лицева проекция
35.00 лв.
Рентгенография на сакриум и опашна кост - профилна проекция
40.00 лв.
Рентгенография на корем
40.00 лв.
Рентгенография на селла турцика
35.00 лв.
Рентгенография на стъпало и пръсти - странична проекция
20.00 лв.
Mамография в четири проекции
60.00 лв.
Микционна цистография
50.00 лв.
Ехография на щитовидна жлеза
30.00 лв.
ПАТОХИСТОЛОГИЯ
Получаване на готови хистологични материали
20.00 лв.
Биопсия-препарат за брой
40.00 лв.
Цитонамазка от предметни стъкла
40.00 лв.
Хистологично изследване на готови препарати до 2 броя
60.00 лв.
Хистологично изследване на готови препарати повече от 2 броя
80.00 лв.
Изработване на хистологичен препарат от блокче
10.00 лв.
ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ
Определяне на кръвна група по кръстосан метод и RH/D/
20.00 лв.
Изследване на антиеритроцитни антитела без идентификация- АЛО- И АВТОАНТИТЕЛА
50.00 лв.
Изследване на антиеритроцитни антитела - алоантитела по аглутационен метод на 37 С
20.00 лв.
Определяне на специфичност на еритроантителата по индиректен тест на Кумбс
26.00 лв.
Определяне на специфичност на еритроантителата по ензимен метод
26.00 лв.
Определяне на специфичност на еритроантителата по аглутинационен метод
26.00 лв.
Определяне на специфичност на студови еритроантитела
30.00 лв.
Определяне на титър на еритроантителата по индиректен тест на Кумбс
25.00 лв.
Определяне на титър на еритроантителата по ензимен тест
25.00 лв.
Определяне на титър на еритроантителата по аглутинационен метод
25.00 лв.
Типизиране на антигените от системата Rhesus и Kell
40.00 лв.
Типизиране на слаб D антиген
35.00 лв.
Определяне на титъра на анти - А и анти -В при кръвна група 0
25.00 лв.
Определяне на титъра на анти -А
15.00 лв.
Определяне на титъра на анти - В
15.00 лв.
Директен тест на Кумбс с поливалентен антиглобулинов тест
15.00 лв.
Диференциран директен тест на Кумбс с моноспецифичен антиглобулинов тест
20.00 лв.
Антигенна формула - всеки антиген
20.00 лв.
Изследване за наличие на анти - А1 антитела
12.00 лв.
Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)
8.00 лв.
Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н
5.00 лв.
Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs
32.00 лв.
Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите—чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума—чрез аглутинационен или ензимен метод
22.00 лв.
Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум
32.00 лв.
Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти
3.08 лв.
Страница 1 от