Медицинският ни екип се състои от:

  • Лекар-консултант (интернист);
  • Медицински сестри;
  • Болногледачи;
  • Рехабилитатор.

При постъпване в хосписа, за всеки пациент се изготвя индивидуална рехабилитационна програма. При необходимост се провежда консултация с лекар-специалист.

Нашите телефони са отворени 24 часа в денонощието.