Информация

Гликопротеин, който се продуцира по време на феталния период в гастроинтестиналния тракт на фетуса. Концентрациите на AFP по време на нормална бременност са високи, още по-високи са при многоплодна бременност. AFP е много висок при новородени и спада през първите няколко месеца от живота. При бременност започва да се покачва след 10 г.с., достига пик през 32-34 г.с. и след 40 г.с. започва да спада. Проследява се между 15 и 20 г.с. за установяване на дефекти на невралната тръба – при тях има ниски стойности.

Индикации за изследване:
- първичен хепатоцелуларен карцином
- герминативни тумори

Маркерът може да се използва за мониториране на пациенти с чернодробна цироза.

Референтни граници:
AFP IU/ml 0,00 – 6,7

При всяка бременност има известен риск за раждане на дете с болестта на Даун или друга хромозомна аномалия. Самостоятелно високата концентрация на AFP е показател за повишен риск от дефект на невралната тръба спина бифида и паненцефалия (тежки дефекти на главата и главния мозък). В тези случаи рискът се потвърждава или отхвърля с ултразвуков преглед. AFP се прави най-често между 15 и 20 г.с. Изследването на AFP е само скрининг. Той не може да постави диагноза на малоформация, поради което при откриване на много високи стойности на веществото са необходими други тестове за уточняване на състоянието. Понякога завишените стойности не са индикатор за патология, а се дължат на многоплодна или напреднала бременност. Желателно е всички бременни да се подложат на изследването, особено при: напреднала възраст на бременната жена, високо тегло на бременната, придружаващи заболявания, генетична предразположеност, хронични заболявания (диабет и др.).

Лаборатории

Кабинет в ДКЦ