Информация

Простатно-специфичният антиген е серинова протеаза, която се произвежда от клетките на простатната жлеза. Free-PSA съществува, без да е свързана със серумни белтъци в кръвната циркулация. Подпомага диагнозата простатен карцином. Препоръчителни стойности – над 25%.

Лаборатории

Кабинет в ДКЦ