Информация

Молекулярната биология е наука, която се занимава с живите организми на ниво ДНК, РНК и белтък, обхващаща както вируси, бактерии, гъбички, така и еукариотни висши организми, включително и човека. Тя използва множество методи, приложими в медицинските науки и в диагностиката, като с напредване на технологиите те вече се считат за референтни и по-надеждни в сравнение с досегашните конвенционални методи.

Polymerase chain reaction (PCR) е метод, базиран на къси синтетични ДНК молекули (праймери), свързващи се с таргетната ДНК, когато тя е налична в пробата. Лабораторията изработва и детектира с висока точност:
  • SARS-COV-2
  • Chlamydia trachomatis
  • Neisseria gonorrhoeae
  • Trichomonas vaginalis
  • Mycoplasma hominis/ genitalium
  • Ureaplasma parvum/ urealyticum
  • Human papillomavirus (HPV) 21 генотипа
  • Cytomegalovirus
Екстракция

Ключов етап за надеждната PCR реакция е екстракцията на ДНК/РНК. Лабораторията по молекулярна диагностика разполага с автоматична система за екстракция Nextractor® CE-IVD и FDA сертифицирана система и китове за изолиране, позволяваща едновременната обработка на 48 проби.

Екстрахираната проба е с висока чистота и концентрация със сведена до минимум възможност за контаминация.
 
 

Лаборатории

Кабинет в ДКЦ