Информация

Пролактином е най-честият тумор на хипофизата. Засяга предимно женския пол. В зависимост от размера, биват микро /до 10 мм/ и макро /над 10 мм/. Туморните клетки секретират хормона пролактин. Хиперпролактинемията води до нарушения в менструацията, секреция от гърдите и стерилитет. При големи размери на тумора се появяват зрителни нарушения. Диагнозата се поставя въз основа нивото на пролактина и магнинтнорезонансна томография на хипофизата. Лечението обикновенно е медикаментозно - с допаминови агонисти /Парлодел, Достинекс/. При зрителни нарушения се извършва транссфеноидална аденомектомия.

Лаборатории

Кабинет в ДКЦ