Информация

Гликопротеин, който обикновено не присъства в кръвта. Това е туморен маркер, който се използва за мониториране хода на болестта и за преценка на успеха от терапията при пациенти с карцином на гърдата. Има добра корелация с CEA. Може да се намери повишен и при някои туморни локализации на яйчниците, ендометриума, панкреаса, белия дроб, дебелото черво, стомаха, матката.

 

Референтни граници:

Са 15-3  U/ml – 0,00- 38,00

Лаборатории

Кабинет в ДКЦ