Информация

Представлява гликопротеин, част от повърхностния епител на женския генитален тракт. Използва се като маркер за мониториране на терапията и проследяване успеха от лечението на яйчниковите тумори. При овариален карцином чувствителността е между 80% и 96%. Използва добра корелация с размера на туморната маса. След успешна терапия, започва бързо да пада още през първата седмица и се нормализира след 1-3 месеца. При миоми, кисти на яйчниците, ендометриоза, възпалителни заболявания в малкия таз туморният маркер също може да се повиши.

Референтни граници:
Са 125 U/ml – 0,00 – 35

Лаборатории

Кабинет в ДКЦ