Информация

t PSA е серинова протеза, която се произвежда от клетките на простатната жлеза. Това е един от малкото туморни маркери, които биха могли да се използват за скрининг при мъже над 50 години за карцином на простатата. При установени нива 4-10 mg/ml е препоръчително провеждането на допълнителни изследвания и биопсия.

PSA може да се увеличи от инфекция на простатата, доброкачествена простатна хиперплазия, скорошна еякулация (под 24 ч. преди изследването), ректално туширане.

Референтни граници:

PSA ng/ml 0,00 – 4,00

Лаборатории

Кабинет в ДКЦ