Информация

Антитела срещу тиреоглобулин. Намират се във високи нива при пациенти с лимфоцитно-инфилтративни тиреоидити – в над 70-80% от пациентите с болестта на хашимото и около 30% от пациентите с болестта на Базедов – Graves.

Референтни граници:
TAT – U/l - до 115

Кръв за изследване се взима всеки ден в сутрешните часове. Важно е пациентите да са имали 12-часова хранителна пауза, включително да не са пили кафе и да не са приемали какъвто и да е медикамент. Принципно хормоналните изследвания се извършват на чист фон, без медикаменти поне 48 ч. преди изследването. Изключение се прави при функционалните проби с потискане и стимулация.

Лаборатории

Кабинет в ДКЦ