Информация

TSH е гликопротеин. Нивата му са най-високи в края на работния ден и началото на съня, а най-ниски в ранните сутрешни часове. Произвежда се от клетките в предния дял на хипофизата.

 

Повишен резултат на TSH се наблюдава при:

-          понижена функция на щитовидната жлеза

-          пациент с хипотиреоидизъм или с оперативно отстранена щитовидна жлеза, който получава недостатъчна заместителна терапия

-          пациент с хипертиреоифизъм, който получава твърде висока доза антитиреоидна терапия

-          тумор на хипофизата, който продуцира високи нива на TSH

 

Понижен резултат на TSH се наблюдава при:

-          повишена функция на щитовидната жлеза (хипертиреоидизъм)

-          токсичен аденом на щитовидната жлеза

-          при бременни в първото тримесечие

 

TSH е показател за оценка на функцията на щитовидната жлеза. TSH в референтен интервал с голяма вероятност изключва нарушение във функциите на жлезата.

 

Референтни граници:

TSH  -mU/l

0,35 -5,00

8.FT4 – pmol/l

11,5 – 22,7

 

*Кръв за изследване се взима всеки ден в сутрешните часове. Важно е пациентите да са имали 12-часова хранителна пауза, включително да не са пили кафе и да не са приемали какъвто и да е медикамент. Принципно хормоналните изследвания се извършват на чист фон, без медикаменти поне 48 ч. преди изследването. Изключение се прави при функционалните проби с потискане и стимулация.

 

Лаборатории

Кабинет в ДКЦ