Лапароскопската или още наречена "миниинвазивна хирургия", „безкръвна хирургия“ е специализирана техника за извършване на операции в коремната кухина. При класическата "отворена" хирургична намеса хирургът използва различен по големина разрез, за да влезе в коремната кухина. При лапароскопската хирургия се използват един или няколко разреза с размери 0.5 – 1 см. През всеки разрез, наречен порт, се вкарват кухи тръбички (троакари), през които с помощта на камера и микроинструменти се достига до съответния орган или патологичен процес.

Лапароскопът предава изображения от коремната кухина на монитори в операционната зала. По време на операцията хирургът гледа детайлни изображения на коремните органи в реално време. Тази система позволява на хирурга да извършва същите операции, като традиционните, но с малки разрези, неоставящи белези, и при липса на болка.

Безкръвни методи за лечение в Отделението по обща, коремна и лапароскопска хирургия в МБАЛ Вита:

  • Лапароскопска операция на всички видове хернии на предната коремна стена
  • Определени типове херния (като например рецидивиращите, двустранните или усложнените по друга причина) са особено подходящи за лапароскопска интервенция.
  • Лапароскопска холецистектомия  - Съвременен метод за лечение на доброкачествените заболявания на жлъчния мехур.
  • Лапароскопската апендектомия  - Метод на хирургично лечение на възпалението на апендикса.
  • Ултразвуково лигиране на хемороидални артерии – Съвременен метод за лечение на хемороидалната болест.


Преимущества:

  • Бързо възстановяване
  • Намален болничен престой (24 - 48 часа)
  • Минимална травма на коремната стена
  • Снижена до минимум следоперативна болка