Урологията е комплексна медицинска специалност, свързана с изучаването и лечението на заболяванията на пикочно-половата система при мъжете и при жените. Тя осъществява и разработва методи за диагностика, лечение и профилактика на тези заболявания. Урологията се занимава предимно с хирургичното лечение на съответните заболявания, но често ползва и консервативни методи.

Детската урология е един от профилите на специалността, който се занимава с особеностите, диагностиката и лечението на урологичните заболявания при децата, като над 90% от тези увреждания са различни по вид аномалии.
Сектор Детска урология в МБАЛ ВИТА е звено, специализирано в диагностицирането и лечението на вродени и придобити урологични заболявания в детска възраст. В него се извършват в пълен обем всички видове оперативни процедури на отделителната и половата системи при деца.

Сектор Детска урология на ВИТА  с ръководител  Д-р Емил Атанасов, включва в екипа си д-р Симеон Андреев и д-р Иван Александър Георгиев.

Висококвалифицираните специалисти в сектора използват всички съвременни методики на лечение  при урологични заболявания при децата.

Ехографското изследване е най-точно и ориентировъчно за наличието на аномалии на бъбреците, възпаления, камъни или други дисфункции, които могат или са доведели до заболяването на детето.

В сектора се извършват лапароскопски  и ендоскопски операции, като тези методи позволяват безкръвно, нетравматично да бъдат оперирани деца, включително и съвсем малки -  на 1 до 2 годинки, със специфични вродени урологични заболявания.

Освен това лапароскопският метод дава възможност за изключителна прецизност, съкращава престоя в болницата и децата нямат видим белег от извършената операция.