Детска консултация за деца 1 до 3 години

Пакетни преференциални цени ДЕЦА 1 до 3 ГОДИНИ

За деца от 1 до 3 години
Цена: 850 лв.

Услуга: Брой:
Визита при специалист - първична
 
5
Визита при специалист - вторична
 
5
Визита при психолог
 
1
Носен секрет
 
2
Гърлен секрет
 
2
Очен секрет 2
Урокултура
 
2
Вземане на микробиологично изследване
 
6
Пълна кръвна картина
 
4
СУЕ
 
4
Пълно изследване на урина
 
4
CRP
 
4
Реимунизации – безплатни съгласно българския Имунизационен календар  

 Пакетът е персонален, важи само за един човек и не може да се преотстъпва на други лица. Закупува се и се заплаща на Регистратурата на ДКЦ ВИТА в База 1 или в База 2. Заплащането се извършва наведнъж в момента на неговото закупуване.

Пакетът може да бъде използван само по време на срока на неговата валидност. След този срок, неизползваните услуги не могат да бъдат използвани, а пакетната цена не подлежи на възстановяване нито в цялост, нито частично.

Върху пакетните цени не се начисляват никакви допълнителни отстъпки.