Пакет Наднормено тегло

Пакетни преференциални цени “Наднормено тегло“
Цена:  35 лв.
 

Услуга: Брой:
Инсулин 1
Глюкоза 1
TSH 1
Homa index 1

 

Цена: 35 лв.
 


Пакетът е персонален, важи само за един човек и не може да се преотстъпва на други лица. Закупува се и се заплаща на Регистратурата на ДКЦ ВИТА в База 1 или в База 2. Заплащането се извършва наведнъж в момента на неговото закупуване.

Пакетът може да бъде използван само по време на срока на неговата валидност. След този срок, неизползваните услуги не могат да бъдат използвани, а пакетната цена не подлежи на възстановяване нито в цялост, нито частично.

Върху пакетните цени не се начисляват никакви допълнителни отстъпки.